Thái Bình: Tăng cường phổ biến pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm

(PLVN) -Mới đây, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016 đến năm 2021” năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Thái Bình: Tăng cường phổ biến pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm

Kế hoạch xác định một số nội dung chính gồm: Tổ chức các lớp tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, người có uy tín trong cộng đồng dân cư... tại địa bàn trọng điểm. Trong đó tập trung vào lĩnh vực: đất đai, môi trường, an toàn thực phẩm, hình sự, ma tuý, tệ nạn xã hội khác, trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống mua bán người, phòng chống bạo lực gia đình.

Tổ chức biên soạn, in ấn, cấp phát, đăng tải trên trang Wesite của Sở Tư pháp tài liệu PBGDPL mới (tiểu phẩm pháp luật, tờ gấp pháp luật, tình huống hỏi đáp pháp luật). Xây dựng, thực hiện các chương trình phát thanh, truyền hình, phóng sự, chương trình thông tin, giải đáp pháp luật, phổ biến giáo dục về các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi triển khai thực hiện Đề án trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Phối hợp với các Đài truyền thanh các huyện, thành phố thực hiện tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ cở; biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong việc chấp hành và thực hiện pháp luật tại các địa bàn trọng điểm.

Duy trì nâng cao chất lượng chuyên mục “Phổ biến giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý trên Báo Thái Bình” trong đó tập trung đăng tải các tin, bài về các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi của Đề án. Tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án bằng hình thức phù hợp, tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được, tồn tại hạn chế, nguyên nhân và đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm