Thủ tục để thành lập công ty liên doanh

(PLO) - Công ty của tôi đang tìm hiểu thủ tục để liên doanh với một doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Xin luật sư tư vấn cho chúng tôi về thủ tục thành lập Công ty liên doanh? (Anh Lương Đức Chung, 29 tuổi ở Quảng Ninh)

Hình minh họa

Hình minh họa

Trả lời:

 Thủ tục thành lập công ty liên doanh là thủ tục hành chính được tiến hành tại Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi Công ty liên doanh đăng ký trụ sở chính.

- Về thủ tục thành lập công ty liên doanh:

Theo Luật Đầu tư, việc Thành lập công ty liên doanh là thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời với việc thành lập công ty. Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp). Hồ sơ thành lập công ty liên doanh là căn cứ để Sở Kế hoạch đầu tư xem xét và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho nhà đầu tư. Do bạn không trình bày rõ đối tác liên doanh là nhà đầu tư cá nhân hay công ty nên luật sư tạm thời chia ra hai trường hợp để bạn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu như sau:

c.Trường hợp nhà đầu tư là cá nhân:

– Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu (bản sao chứng thực)

– Tài liệu chứng minh năng lực tài chính.

b. Trường hợp nhà đầu tư là pháp nhân:

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty

– Giấy chứng nhận mã số thuế Công ty

– Điều lệ Công ty

– Báo cáo tài chính của Công ty trong hai năm gần nhất (nếu có)

– Quyết định của Công ty về việc đầu tư tại Việt Nam

– Quyết định về việc cửngười đại diện Công ty tại Việt Nam

– Bản sao hộ chiếu người đại diện cho Công ty tại Việt Nam

– Bản sao hộ chiếu người đại diện phần vốn góp của Công ty

– Báo cáo năng lực tài chính

Lưu ý: Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự và được dịch sang tiếng Việt

c. Giấy tờ liên quan khác gồm có: Hợp đồng liên doanh; Thỏa thuận nguyên tắc về việc thuê nhà, đất làm địa điểm triển khai dự án; Bản sao sổ đỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của địa điểm triển khai dự án; Các giấy tờ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

Về Trình tự xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư hoặc Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh

- Sở kế hoạch và đầu tư hoặc Ban quản lý khu công nghiệp:

+ Thụ lý hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ)

+ Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu cần)

+ Trình UBND cấp tỉnh hoặc Giám đốc Ban quản lý khu công nghiệp để phê duyệt

 - Nhà đầu tư nhận kết quả giải quyết hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Kết quả là Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Kết quả là Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận doanh nghiệp (Giấy chứng nhận về việc thành lập công ty liên doanh)

- Ngoài ra, khi triển khai xong các thủ tục thành lập lập công ty liên doanh như trên, nhà đầu tư còn phải hoàn tất các thủ tục khác như khắc dấu, các thủ tục liên quan đến thuế… 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm