Nộp phạt muộn có bị thu hồi giấy phép lái xe không?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tôi bị vi phạm giao thông lỗi quá tốc độ, bị áp dụng hình thức là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng. Sắp tới tôi bận việc ở xa không trực tiếp để nộp phạt theo đúng thời hạn quy định được. Vậy tôi đến nộp phạt muộn có thể nhận lại bằng lái xe không?
Ảnh minh họa (Nguồn: laodong.vn).
Ảnh minh họa (Nguồn: laodong.vn).

Luật sư Đoàn Trung Hiếu (Trưởng VP luật sư Cộng Đồng) - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết: Căn cứ tại khoản 1 Điều 73 Luật xử lý vi phạm hành chính, sửa đổi bổ sung năm 2020 quy định về thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính như sau: Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó.

Đối với trường hợp của bạn thì bạn phải đến kho bạc nộp phạt vi phạm giao thông trên trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày bạn nhận được quyết định xử phạt của Cảnh sát giao thông. Trong trường hợp quá 10 ngày mà bạn vẫn chưa tiến hành việc nộp phạt thì ngoài số tiền phải nộp phạt bạn sẽ phải sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt bạn phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp (theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 18/2023/TT-BTC).

Bên cạnh đó, căn cứ tại khoản 4b Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 được sửa đổi bởi điểm b khoản 65 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 quy định về xử lý tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính như sau:

Đối với giấy phép, chứng chỉ hành nghề đã quá thời hạn tạm giữ hoặc hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt nếu người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn tạm giữ hoặc hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt, người có thẩm quyền tạm giữ phải chuyển cho cơ quan đã cấp các loại giấy tờ đó để tiến hành việc thu hồi theo quy định của pháp luật và thông báo cho người vi phạm biết.

Như vậy, để tránh hậu quả chịu thêm phần cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm giao thông cùng với việc bị thu hồi giấy phép lái xe thì bạn phải thực hiện đúng theo thời hạn nộp phạt. Trường hợp bạn bận việc đi xa nhà thì bạn có thể uỷ quyền cho một người khác đi nộp phạt thay cho bạn theo quy định về uỷ quyền dân sự. Còn trường hợp bạn đến trực tiếp Kho bạc nhà nước nộp phạt chậm quá 10 ngày kể từ khi nhận được quyết định xử phạt thì không được chậm quá thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng. Khi đó bạn chỉ phải chịu thêm khoản cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, tuy nhiên vẫn được nhận lại giấy phép lái xe.

Đọc thêm