Tiền gửi tiết kiệm trực tuyến có được bảo hiểm không?

(PLO) - Bạn đọc hỏi: Tiền gửi tiết kiệm trực tuyến, tiền gửi tại các công ty đầu tư chứng khoán và tiền mua bảo hiểm nhân thọ có được bảo hiểm hay không?

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trả lời:

Tiết kiệm trực tuyến (hay còn gọi là tiết kiệm online) là hình thức gửi tiết kiệm mà khách hàng gửi/rút tiền tiết kiệm thông qua internet hoặc mobile mà không phải trực tiếp tới điểm giao dịch của tổ chức tín dụng.

Tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có nhận tiền gửi của cá nhân đều được bảo hiểm, kể cả tiền gửi tiết kiệm trực tuyến, trừ trường hợp là tiền gửi của các đối tượng không được bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Còn các khoản tiền gửi tại các công ty đầu tư chứng khoán, tiền mua bảo hiểm nhân thọ không nằm trong phạm vi tiền gửi được bảo hiểm theo quy định tại Luật Bảo hiểm tiền gửi, do đó các khoản tiền này không được bảo hiểm.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm