Tính chế độ thai sản

(PLO) - Tôi ký Hợp đồng lao động (HĐLĐ) từ ngày 9/5/2017 đến ngày 8/5/2018 và đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ 9/5/2017 đến khi kết thúc hợp đồng là ngày 8/5/2018. Vậy ngày 8/5/2018 tôi kết thúc HĐLĐ và nghỉ làm, tới tháng 10/2018 tôi sinh, vậy có được hưởng chế độ thai sản của BHXH không? Với mức lương cơ sở của tôi là 3.200.000/tháng thì tôi được nhận bao nhiêu trợ cấp nếu có?

Tính chế độ thai sản

- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trả lời:

Khoản 2, khoản 3 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con là:

Phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc lao động nữ đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Trường hợp của bạn thời gian 12 tháng trước khi sinh con được xác định từ tháng 10/2017 đến tháng 9/2018, trong đó bạn có 08 tháng đóng BHXH nên bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản là 06 tháng. Mức hưởng một tháng theo quy định tại Điều 39 Luật BHXH bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản và bạn được hưởng trợ cấp một lần khi sinh cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng 10/2018 theo quy định tại Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 là 1.390.000 đồng.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm