Trình tự, thủ tục tách thửa đất

(PLO) -Gia đình tôi đang sinh sống trên mảnh đất 200m2. Năm 2012 bố tôi mất và hiện mẹ tôi muốn chia cho hai anh em tôi mỗi người 1 mảnh đất 50 m2 trong mảnh đất trên. Tôi muốn hỏi, theo quy định pháp luật hiện hành thì thủ tục tách mảnh đất trên như thế nào? Khi tách thửa đất trên thì tôi cần phải nộp những khoản thuế, phí gì?(Phạm Tuấn Anh, Quốc Oai, Hà Nội)

Theo Luật đất đai 2013 thì mảnh đất có diện tích 200m2 trên thỏa mãn điều kiện được tách thửa. Theo đó, tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết luật Đất Đai thì trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất như sau:

Bước 1. Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai trong ngày làm việc.

Bước 2. Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ. Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 02 ngày, Văn phòng đăng ký đất đai phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Trong thời hạn không quá 13 ngày, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện:

- Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

- Lập hồ sơ gửi đến Phòng Quản lý Đất đai để thẩm định;

Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện:

- Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

- Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất.

Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trên cơ sở chỉ đạo của Sở Tài nguyên và môi trường và căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện:

- Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;

- Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất.

Bước 3. Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, Phòng Quản lý Đất đai thực hiện các công việc sau:

- Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

- Chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 4. Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký đất đai chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; chuyển Giấy chứng nhận cho Bộ phận tiếp nhận trao cho người sử dụng đất.

Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp, thu Phí, Lệ phí (nếu có).

Khi thực hiện việc tách thửa đất trên thì gia đình bạn sẽ có thể phải đóng các khoản thuế, phí sau: 

- Thuế thu nhập cá nhân: Theo quy định tại: “Thuế suất đối với chuyển nhượng bất động sản là 2% trên giá chuyển nhượng hoặc giá cho thuê lại”.

- Lệ phí trước bạ = (Diện tích đất) x (Giá đất) x (Lệ phí).

+ Lệ phí trước bạ nhà đất: Mức thu lệ phí trước bạ của nhà đất là 0,5% giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ.

+ Diện tích đất đơn vị m2.

+ Giá đất tính theo giá đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất ban hành.

- Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính:

+ Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính là khoản thu đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc được phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất, nhằm hỗ trợ thêm cho chi phí đo đạc, lập bản đồ địa chính ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ.

+ Mức thu: Căn cứ vào các bước công việc, yêu cầu công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính và tùy thuộc vào vị trí, diện tích đất được giao, được thuê hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng lớn hay nhỏ của từng dự án.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm