Viết thư gửi ngành Chứng khoán, Bộ trưởng Tài chính nhắn nhủ điều gì?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Trong Thư chúc mừng ngày truyền thống ngành Chứng khoán nhân kỷ niệm 25 năm thành lập (28/11/1996 - 28/11/2021), Bộ trưởng Hồ Đức Phớc chúc mừng, biểu dương những kết quả đã đạt được của ngành Chứng khoán trong 25 năm qua và bày tỏ tin tưởng vào sự phát triển an toàn, bền vững của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong thời gian tới.

TTCK là kênh dẫn vốn trung, dài hạn chủ yếu của nền kinh tế

TTCK là kênh dẫn vốn trung, dài hạn chủ yếu của nền kinh tế

Trong thư, Bộ trưởng nhấn mạnh, trong 25 năm xây dựng và phát triển, TTCK Việt Nam đã được hình thành, liên tục phát triển mạnh mẽ về quy mô, hoàn thiện về cấu trúc, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và thúc đẩy hội nhập quốc tế, trở thành kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế, định hình cấu trúc hệ thống tài chính hiện đại, thúc đẩy công khai, minh bạch, góp phần đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu nợ công của Chính phủ.

“Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành liên quan và quyết tâm không ngừng phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Chứng khoán, cũng như sự tham gia tích cực của các thành viên thị trường, công chúng đầu tư trong và ngoài nước và sự hợp tác của cơ quan thông tấn báo chí”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng, thời gian tới, sứ mệnh và nhiệm vụ của ngành Chứng khoán còn rất nặng nề, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, tuy nhiên, Bộ trưởng tin tưởng, với tiềm năng phát triển kinh tế của đất nước, định hướng đổi mới của Đảng, Nhà nước, quyết sách, giải pháp quyết tâm cải cách của Chính phủ, Bộ Tài chính cùng với những thành tựu của ngành Chứng khoán trong 25 năm qua, toàn thể thể công chức, viên chức, người lao động ngành Chứng khoán sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.

Qua đó, phát triển TTCK Việt Nam an toàn, bền vững, khẳng định vai trò là kênh dẫn vốn trung và dài hạn chủ yếu của nền kinh tế, tiếp tục góp phần hoàn thiện hệ thống tài chính hiện đại và đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Năm nay, sẽ phát điện thương mại nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1

PVN lên kế hoạch phát điện thương mại và dứt điểm tranh chấp tại 3 dự án lớn

(PLVN) - Năm 2022, PVN sẽ đẩy mạnh công tác tìm kiếm thăm dò để gia tăng sản lượng, với mục tiêu đạt 10-18 triệu tấn dầu. Đồng thời hoàn thành, đưa vào vận hành thương mại hai nhà máy điện là Sông Hậu 1, Thái Bình 2 và giải quyết xong tranh chấp với đối tác nước ngoài (là Power Machines) tại Dự án nhiệt điện Long Phú 1.

Đọc thêm