Bình Định rút ngắn hơn một nửa thời gian giải quyết các thủ tục đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và phòng cháy chữa cháy đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Bình Định giảm hơn một nửa so với quy định.
Một góc Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định (ảnh: Dũng Nhân).
Một góc Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định (ảnh: Dũng Nhân).

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa ký quyết định số 4147/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Quy chế này áp dụng đối với trường hợp dự án sản xuất, kinh doanh thuộc trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Các trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư với hình thức đấu giá, đấu thầu có thể áp dụng, bỏ qua một hoặc một vài bước trong quá trình triển khai dự án.

Việc ban hành quy chế nhằm cắt giảm tối đa số lượt đi lại, tiết kiệm thời gian, chi phí cho nhà đầu tư khi thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và phòng cháy chữa cháy nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh.

Cơ quan chủ trì giải quyết thủ tục hành chính phải chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khác để giải quyết trong thời hạn quy định theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi quản lý; không được đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; tuyệt đối tránh tình trạng chờ nhà đầu tư liên hệ rồi mới xem xét, giải quyết.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan đến dự án đầu tư có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, đúng thời gian quy định khi được cơ quan chủ trì đề nghị tham gia ý kiến. Nếu quá thời hạn quy định tại quy chế này nhưng không có văn bản tham gia ý kiến thì được xem như thống nhất và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về nội dung đã thống nhất.

Theo quy chế, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và phòng cháy chữa cháy đối với các dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp được rút ngắn còn 118 ngày (thời gian theo quy định là 242 ngày).

Thời gian giải quyết các thủ tục trên đối với các dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp do Ban Quản lý Khu kinh tế đề xuất là 60 ngày (thời gian theo quy định là 145 ngày).

Đọc thêm