Các trường hợp chưa cho nhập cảnh vào Việt Nam

(PLVN) - Các trường hợp chưa cho nhập cảnh quy định tại Điều 21 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13).

ảnh minh họa

ảnh minh họa

 Người đứng đầu đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh quyết định chưa cho nhập cảnh đối với các trường hợp quy định tại điểm 1,2,3,4,5,6 Điều 21 Luật số 47/2014/QH13, như sau: 

- Không đủ điều kiện về hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế và thị thực quy định tại khoản 1 Điều 20 của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam..

- Trẻ em dưới 14 tuổi không có cha, mẹ, người giám hộ hoặc người được ủy quyền đi cùng.

- Người giả mạo giấy tờ, khai sai sự thật để được cấp giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú.

- Người bị mắc bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng.

- Người bị trục xuất khỏi Việt Nam chưa quá 03 năm kể từ ngày quyết định trục xuất có hiệu lực.

- Người bị buộc xuất cảnh khỏi Việt Nam chưa quá 06 tháng kể từ ngày quyết định buộc xuất cảnh có hiệu lực.

Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định chưa cho nhập cảnh đối với trường hợp vì lý do phòng, chống dịch bệnh quy định tại khoản 7 Điều 21 Luật số 47/2014/QH13.

Trường hợp chưa cho nhập cảnh vì lý do thiên tai quy định tại khoản 8 Điều 21 Luật số 47/2014/QH13 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định.

Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định chưa cho nhập cảnh đối với trường hợp vì lý do quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội quy định tại khoản 9 Điều 21 của Luật này.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm