Cần thể hiện rõ nét hơn vai trò của Đảng đoàn Liên đoàn đối với đội ngũ luật sư

(PLVN) - Đây là một trong những yêu cầu của đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Chỉ đạo, Trưởng đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại buổi làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam diễn ra vào chiều 19/12.

Tiếp Đoàn công tác có Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh, các Phó Chủ tịch nuyễn Văn Chiến, Nguyễn Thị Quỳnh Anh và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Liên đoàn.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Thành Long nêu rõ mục đích của Đoàn công tác không chỉ là phát hiện, xử lý các vụ việc cụ thể mà phạm vi khá rộng từ kiểm tra công tác quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước về PCTN; ban hành, tổ chức thực hiện các quy định, quy chế làm việc thuộc thẩm quyền của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, của Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam; việc công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình của các chủ thể liên quan; công tác xây dựng, thực hiện, kiểm tra việc thực hiện các chế độ định mức tiêu chuẩn; việc minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, của những người có liên quan; xây dựng, thực hiện các quy tắc ứng xử…

Cần thể hiện rõ nét hơn vai trò của Đảng đoàn Liên đoàn đối với đội ngũ luật sư  ảnh 1
  Bộ trưởng Lê Thành Long phát biểu khai mạc

Báo cáo của Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết, là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp, có vai trò, nhiệm vụ khác với các cơ quan hành chính Nhà nước, trong thời gian qua, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định để không xảy ra hiện tượng tham nhũng trong hoạt động của Liên đoàn.

Thông qua các cuộc họp Thường trực, Ban Thường vụ…, Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã luôn quán triệt để triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN; nhất là các Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Luật PCTN năm 2018…

Cần thể hiện rõ nét hơn vai trò của Đảng đoàn Liên đoàn đối với đội ngũ luật sư  ảnh 2
Toàn cảnh buổi kiểm tra 

Các chủ trương lớn của Đảng được Đảng đoàn cụ thể hóa thông qua các văn bản nội bộ của Liên đoàn như Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam, Quy định về xử lý kỷ luật luật sư... Hệ thống quy định này bao hàm nhiều nội dung điều chỉnh hành vi của luật sư đã góp phần quan trọng để công tác PCTN có hiệu quả.

Liên đoàn Luật sư không ngừng tăng cường hoạt động tự quản để quản lý đội ngũ luật sư trong thực hiện cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ luật sư và các hoạt động khác nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch.

Cần thể hiện rõ nét hơn vai trò của Đảng đoàn Liên đoàn đối với đội ngũ luật sư  ảnh 3
 Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp Đỗ Hoàng Yến trao đổi một số vấn đề với Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Cơ bản nhất trí với Báo cáo của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các thành viên trong Đoàn công tác cũng chỉ rõ những hạn chế, bất cập trong công tác PCTN cần khắc phục trong thời gian tới. Theo đó, nhận thức của Liên đoàn và Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam về phạm vi, vai trò của mình trong công tác PCTN chưa đầy đủ. Các kết quả đạt được mới tập trung trong nội bộ Liên đoàn, chưa mở rộng ra toàn quốc. Hầu như chưa có việc kiểm tra, giám sát công tác PCTN trong toàn giới luật sư…

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Thành Long, Trưởng đoàn công tác đề nghị, thời gian tới, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiếp tục chỉ đạo, quán triệt, có những giải pháp đồng bộ hơn nữa để thực hiện các văn bản, chỉ đạo của Đảng trong công tác PCTN gồm: Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN; Chỉ thị số 50 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng; Chỉ thị số 33 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ luật sư...

Cần thể hiện rõ nét hơn vai trò của Đảng đoàn Liên đoàn đối với đội ngũ luật sư  ảnh 4
 Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiếp thu các ý kiến của Trưởng đoàn công tác Lê Thành Long và các thành viên

“Cần thể hiện rõ nét hơn vai trò của Đảng đoàn Liên đoàn luật sư Việt Nam đối với đội ngũ luật sư trong toàn quốc, trong đó có việc tham gia hoạch định chính sách và xây dựng thể chế trong PCTN...” - đồng chí Lê Thành Long nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng lưu ý, Liên đoàn Luật sư Việt Nam nghiên cứu để ban hành chương trình, kế hoạch PCTN cho từng giai đoạn, phạm vi cụ thể; công khai hoạt động thuộc thẩm quyền tự quản của Liên đoàn; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền tự quản; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động PCTN trong nội bộ Liên đoàn và giới luật sư trong toàn quốc...

Cùng chuyên mục

Đọc thêm