Cần Thơ: Thực hiện tốt công tác giáo dục pháp luật

(PLO) -Mới đây, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Bộ Tư pháp kiểm tra công tác pháp chế, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) liên quan đến lĩnh vực giáo dục của TP Cần Thơ.

Cần Thơ: Thực hiện tốt công tác giáo dục pháp luật

Theo báo cáo của TP Cần Thơ, về công tác pháp chế và các VBQPPL, thành phố đã kịp thời tổ chức triển khai thực hiện các văn bản của Bộ GD&ĐT. Nội dung Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 được tiếp tục cụ thể hóa bằng Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm để đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tế, đặc biệt là nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân.

Bên cạnh đó, thành phố cũng gặp khó khăn, hạn chế như việc quy định công chức làm công tác pháp chế có trình độ cử nhân luật, không quy định thời gian làm công tác pháp luật hoặc thời gian công tác trong các lĩnh vực chuyên ngành dẫn đến việc đội ngũ này gặp khó khăn, hạn chế trong việc tham mưu ban hành các VBQPPL…

Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương sớm hoàn thiện về mặt thể chế; có chế độ phụ cấp ưu đãi đối với người làm công tác pháp chế; hoàn thiện hệ thống VBQPPL, đảm bảo sự thống nhất nội dung giữa Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và Thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ và các bộ, ngành Trung ương quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh. 

Thay mặt Đoàn công tác, bà Lê Thị Kim Dung - Vụ Trưởng Vụ Pháp chế Bộ GD&ĐT đánh giá cao công tác pháp chế, ban hành VBQPPL do HĐND thành phố, UBND thành phố ban hành có liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Đề nghị lãnh đạo UBND thành phố tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác pháp chế liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Đồng thời, yêu cầu Sở GD&ĐT thành phố tham mưu cho UBND thành phố tăng cường công tác phối hợp với Sở Tư pháp cũng như đơn vị liên quan thực hiện tổ chức lấy ý kiện Dự thảo Luật Giáo dục; bên cạnh đó cũng cần quan tâm đến việc ban hành các VBQPPL. 

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT, Bộ Tư pháp kiểm tra công tác pháp chế, việc ban hành VBQPPL liên quan đến lĩnh vực giáo dục đã có buổi làm việc với Trường Đại học Cần Thơ. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm