Cảnh báo xu hướng tăng cao mã hóa tấn công tống tiền

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cục An toàn thông tin vừa phát hiện và cảnh báo xu hướng tấn công mạng, đặc biệt là mã hóa tấn công tống tiền (ransomware) tăng cao.
Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: mic.gov.vn)
Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: mic.gov.vn)

Cục An toàn thông tin (ATTT), Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa ra Văn bản số 476/CATTT-ATHTTT về việc tăng cường bảo đảm ATTT mạng đối với hệ thống thông tin.

Theo Cục ATTT, qua theo dõi, giám sát không gian mạng, Cục phát hiện xu hướng tấn công mạng, đặc biệt là mã hóa tấn công tống tiền (ransomware) tăng cao. Trong thời gian gần đây, đã có một số hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam bị sự cố tấn công, gây gián đoạn hoạt động và thiệt hại về vật chất, hình ảnh của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cũng như hoạt động bảo đảm an toàn không gian mạng quốc gia. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ATTT mạng, Cục ATTT đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp rà soát và triển khai các nhiệm vụ nhằm bảo đảm ATTT mạng cho các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý.

Cụ thể, tổ chức rà soát, tăng cường các giải pháp bảo đảm ATTT mạng cho các hệ thống thông tin, ưu tiên các giải pháp giám sát, cảnh báo sớm. Thực hiện kiểm tra, đánh giá đảm bảo ATTT các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, trong trường hợp phát hiện các nguy cơ, lỗ hổng, điểm yếu, cần lập tức triển khai các biện pháp khắc phục, đặc biệt là các hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý thông tin cá nhân, dữ liệu cá nhân.

Đồng thời, rà soát, tổ chức triển khai bảo đảm ATTT theo cấp độ. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ liên quan theo Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, đặc biệt là tổ chức thống kê, phân loại các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý; xây dựng kế hoạch triển khai hoàn thành quy định bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ (theo tiến độ tháng), bảo đảm 100% hệ thống thông tin đang vận hành phải được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin chậm nhất trong tháng 9/2024 và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm ATTT theo hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt chậm nhất trong tháng 12/2024.

Bên cạnh đó, tổ chức thực thi hiệu quả, thực chất, thường xuyên, liên tục công tác bảo đảm ATTT theo mô hình 4 lớp, đặc biệt là nâng cao năng lực của lớp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp và và duy trì liên tục, ổn định kết nối, chia sẻ thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia trực thuộc Cục ATTT, Bộ TT&TT; ưu tiên sử dụng các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ ATTT mạng do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất hoặc làm chủ công nghệ.

Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố đối với hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT ngày 12/9/2017 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định về điều phối, ứng cứu sự cố ATTT mạng trên toàn quốc. Triển khai phương án sao lưu định kỳ hệ thống và dữ liệu quan trọng để kịp thời khôi phục khi bị tấn công mã hóa dữ liệu và báo cáo sự cố về Cục ATTT theo quy định. Tham gia mạng lưới ứng cứu sự cố ATTT mạng quốc gia theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Rà soát, triển khai các nhiệm vụ liên quan theo Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố ATTT mạng Việt Nam. Thực hiện định kỳ săn lùng mối nguy hại để phát hiện kịp thời các dấu hiệu hệ thống bị xâm nhập. Đối với hệ thống đã phát hiện lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, sau khi khắc phục lỗ hổng, cần thực hiện ngay việc săn lùng mối nguy hại nhằm xác định khả năng bị xâm nhập trước đó.

Ngoài ra, kiểm tra, cập nhật các bản vá ATTT cho các hệ thống quan trọng theo cảnh báo của Cục ATTT và các cơ quan, tổ chức liên quan; định kỳ kiểm tra, đánh giá, rà soát để phát hiện kịp thời các lỗ hổng ATTT, các điểm yếu đang tồn tại trên hệ thống. Thường xuyên, liên tục sử dụng các nền tảng về ATTT do Cục ATTT (Bộ TT&TT) phát triển, cung cấp để hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp: Nền tảng Điều phối xử lý sự cố ATTT mạng quốc gia (IRLab) để được hướng dẫn, nhận các cảnh báo sớm và hỗ trợ xử lý sớm nguy cơ, sự cố; Nền tảng Hỗ trợ điều tra số (DFLab) trong trường hợp phù hợp để tổ chức ứng cứu sự cố và được sự hỗ trợ từ cơ quan nhà nước, các chuyên gia đầu ngành về ATTT.

Đọc thêm