Chuẩn bị tâm thế phát triển đúng tầm là cơ sở đào tạo Cao đẳng luật

(PLVN) -Sáng 25/6, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đã chủ trì buổi làm việc trực tuyến về một số nhiệm vụ trọng tâm của Trường Trung cấp Luật Vị Thanh, Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên. 
Chuẩn bị tâm thế phát triển đúng tầm là cơ sở đào tạo Cao đẳng luật

Báo cáo tại buổi làm việc, trong 6 tháng đầu năm 2020, các mặt công tác của Trường Trung cấp Luật Vị Thanh đều đảm bảo thực hiện đúng theo kế hoạch công tác năm 2020. Tính đến ngày 22/6, ước tính Trường đã hoàn thành khoảng 41,76% khối lượng công việc theo Kế hoạch công tác năm 2020. Trong đó, Trường quan tâm hàng đầu đến triển khai thực hiện các giải pháp đã đề ra tại Đề án phát triển Trường đến năm 2021, tầm nhìn đến năm 2030. 

Hiện tại, Trường đã hoàn thiện và thông qua Hội đồng thẩm định của Tổng cục GDNN Bộ LĐTB&XH về “Đề án nâng cấp lên Trường Cao đẳng Luật Miền Nam”; Lãnh đạo Bộ phê duyệt “Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê cơ sở vật chất”… Đặc biệt, Trường luôn xác định tuyển sinh trung cấp luật là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, do đó Trường đã thành lập và đổi mới hoạt động của Hội đồng tuyển sinh, Tổ tư vấn tuyển sinh và các bộ phận giúp việc nhằm triển khai các biện pháp, cách thức tuyển sinh hiệu quả, làm việc với các đơn vị để hỗ trợ công tác tuyển sinh của Trường năm 2020 đạt hiệu quả. 

Bên cạnh đó, Trường luôn quan tâm việc thực hiện nhiệm vụ nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác tư pháp tại địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Trường đã chủ động phối hợp với Sở Tư pháp các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long tổ chức 02 lớp nghiệp vụ hộ tịch với 221 học viên tham dự. Thông qua công tác này đã góp phần chuẩn hoá trình độ của công chức tư pháp – hộ tịch theo quy định và nâng cao kỹ năng tư vấn, chất lượng hoà giải của hoà giải viên ở cơ sở. 

Đối với Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên, trong 6 tháng đầu năm 2020, Trường đã triển khai khẩn trương, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác năm 2020 của toàn Ngành Tư pháp và những nhiệm vụ trong Kế hoạch công tác năm 2020 của Trường. Qua đó, đã có được những kết quả tương đối toàn diện, đảm bảo chất lượng, thời gian theo kế hoạch được phê duyệt. 

Cụ thể, Trường đã xây dựng Kế hoạch số 288/KH-TCLTN ngày 16/12/2019 về công tác tuyển sinh năm 2020 của Trường, chia nhóm tuyển sinh đồng thời thành lập các Ban phục vụ công tác tuyển sinh như Ban truyền thông, Ban tuyển sinh các lớp đào tạo liên kết và Ban thực hiện các hoạt động tuyển sinh về Trường. Về công tác bồi dưỡng, Trường đã cử 39 lượt công chức, viên chức đủ điều kiện tham gia các khoá học như Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp Vụ, Bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòng… 

Bên cạnh đó, để chuẩn bị các điều kiện hoạt động khi Trường được nâng cấp lên thành Cao đẳng luật, Trường đã yêu cầu các đơn vị dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Luật Miền Bắc, dự thảo các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Khoa và Trung tâm, quy chế làm việc của giảng viên; chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất cần thiết để làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đánh giá cao kết quả mà Trường Trung cấp Luật Vị Thanh, Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên đã đạt được trong 6 tháng vừa qua, đặc biệt là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Thứ trưởng khẳng định mỗi Trường Trung cấp luật đều có một điểm mạnh riêng và có những thuận lợi, thế mạnh cần khai thác.

Qua đó, Thứ trưởng đề nghị cả 2 Trường tiếp tục đẩy mạnh thế mạnh, kinh nghiệm của mình trong công tác tuyển sinh và có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ trực tiếp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, Thứ trưởng đề nghị các Trường bám sát vào các yêu cầu đối với tiêu chuẩn chức danh tư pháp, hộ tịch ở tất cả các địa phương, để mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức tư pháp, hộ tịch ở mỗi địa phương. 

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh cả hai Trường phải chuẩn bị đầy đủ về tâm thế cũng như các điều kiện khác để phát triển đúng tầm với cơ sở đào tạo Cao đẳng ở miền Bắc và miền Nam. Thứ trưởng cũng đề nghị hai đơn vị sớm biên soạn giáo trình Cao đẳng; rà soát, kiện toàn về điều kiện, tiêu chuẩn của từng chức danh trong trường để nâng cấp giáo viên lên thành giảng viên; nhanh chóng hoàn thiện bộ hồ sơ để đăng ký hoạt động nghề nghiệp… Đồng thời đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Tư pháp, Đại học luật Hà Nội và các đơn vị có liên quan phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất để giúp đỡ, hỗ trợ cho hai Trường.

Đọc thêm