Đạt được thuận TPP-11, đổi tên hiệp định thành CPTPP

(PLO) - Hiệp định mới có tên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP - Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership).

Cuộc họp báo chung giữa Bộ trưởng Nhật và Việt Nam

Cuộc họp báo chung giữa Bộ trưởng Nhật và Việt Nam

“Với tư cách đồng chủ trì, chúng tôi vui mừng đã hoàn thành nhiệm vụ”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Kinh tế Nhật Toshimitsu Motegi ngày 11/11 ở Đà Nẵng. 

Trong Tuyên bố, các Bộ trưởng thông báo rằng, các nước TPP đã thống nhất các nhân tố cốt lõi của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP).

Cụ thể tuyên bố Bộ trưởng các nước tham gia Hiệp địnhTPP:

1. Khi lần trước gặp nhau tại Hà Nội, Việt Nam vào ngày 21/5/2017, các Bộ trưởng của Austrailia, Brunei, Canada, Chieê, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peu, Singapore và Việt Nam đã tái khẳng định về kết quả cân bằng và ý nghĩa mang tính chiến lược cũng như nền kinh tế của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được ký kết tại Auckland vào ngày 4/2/2016 (sau đây gọi tắt là “TPP”). Các Bộ trưởng cũng nhấn mạnh rằng các nguyên tắt và tiêu chuẩn của Hiệp Định TPP là cách thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, đóng góp tang trưởng kinh tế các nước thành viên, tạo ra cơ hội mới cho những người công nhân, các hộ gia đình, các nông dân, thương nhân và người tiêu dung.

2. Các Bộ trưởng cũng nhấn mạnh rằng, các nguyên tắc và tiêu chuẩn cao của Hiệp định TPP là cách để thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của các nước thành viên, tạo ra cơ hôi mới cho người lao động, các hộ gia đình, nông dân, thương nân và người tiêu dung.

3. Vào tháng 5, các Bộ trưởng đã giao cấp kỹ thuật đánh giá các giải pháp để đưa Hiệp định TPP nhanh chóng đi vào thực thi. Trong các tháng vừa qua, các nhà đàm phán đã nỗ lực thảo luận để đạt được một kết quả cân bằng trong khi vẫn duy trì những lợi ích quan trọng của Hiệp định TPP.

4. Các Bộ trưởng vui mừng thông báo rằng, các nước TPP đã thống nhất các nhân tố cốt lõi của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP). Các Bộ trưởng cũng đồng ý với Phụ lục I và Phục lục II theo hướng duy trì các nội dung của Hiệp định TPP với việc cho phép các nước thành viên tạm hoãn một số lượng hạn chế các nghĩa vụ của mình. Ngoài ra, các Bộ trưởng cũng nhất trí danh mục gồm 4 vấn đề cụ thể mà các nước đã đạt được tiến bộ quan trọng nhưng cần them sự đồng thuận trước khi được ký kết.

5. Các Bộ trưởng cũng nhất trí rằng, Hiệp định CPTPP phải duy trì được tiêu chuẩn cao, có sự cân bằng tổng thể và bảo đảm tính toàn vẹn của Hiệp định TPP trong khi vẫn phải đảm bảo lợi ích của về thương mại và các lợi ích khác của tất cả các nước tham gia.

Ngoài ra, Hiệp định này cũng cần phải bảo đảm quyền, sự linh hoạt của các nước tham gia trong việc xây dựng và điều hành chính sách của mình. Các Bộ trưởng cũng khẳng định mỗi nước đều có quyền bảo tồn, phát triển và thực thi các chính sách về văn hóa. Các Bộ trưởng cho rằng, Hiệp định CPTPP cần phải cần phản ánh mong muốn của các nước trong việc thực thi kết quả Hiệp định TPP giữa các bên.

6. Các Bộ trưởng xác nhận rằng, văn kiện pháp lý của Hiệp định CPTPP cho phép các nước tham gia được hành động dứt khoát và kịp thời trong việc thúc đẩy các mục tiêu chung của mình. Các Bộ trưởng cũng khẳng định rằng, Hiệp định CPTPP thể hiện cam kết vững chắc đối với việc mở cửa thị trường, đấu tranh chống lại chủ nghĩa bảo hộ và thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực.

7. Liên quan đến Điều 6 của Hiệp định CPTPP, các Bộ trưởng chia sẻ quan điểm rằng các nước có thể mở rộng việc rà soát tới cả những đề xuất sửa đổi Hiệp định CPTPP để phản ánh tình trạng của Hiệp định TPP.

7. Thêm vào đó, các Bộ trưởng quyết định rằng, tất cả các thư song phương được ký kết giữa 11 nước TPP về nguyên tắc sẽ được duy trì, trừ khi các bên liên quan quyết định khác.

8. Các Bộ trưởng giao cấp kỹ thuật tiếp tục triển khai các công việc kỹ thuật, kể cả việc tiếp tục hoàn tất các vấn đề chưa được đồng thuận cũng như rà soát pháp lý lời văn bằng tiếng Anh và các bản dịch, nhằm chuẩn bị lời văn cối cùng cho việc ký kết.

9. Các Bộ trưởng cam kết, mỗi nước sẽ tuân thủ các quy trình trong nước, bao gồm cả việc tham vấn người dân trước thời điểm ký kết.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm