Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài có được mua đất xây trụ sở?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bạn Vũ Tuấn (Hà Nội) hỏi: Bên tôi, công ty có vốn đầu tư 100% của nước ngoài. Hiện tại, công ty có nhu cầu muốn mua đất xây dựng văn phòng, trụ sở làm việc. Vậy xin hỏi, công ty có được làm như vậy không?
Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài có được mua đất xây trụ sở?

Luật sư Trần Thị Loan (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết: Tại khoản 1 Điều 191 Luật Đất đai 2013 quy định về trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất như sau:tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

Căn cứ quy định trên thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được quyền sử dụng đất trong những trường hợp nhất định. Cụ thể như sau: tại khoản 3 Điều 153 Luật Đất đai 2013 quy định tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thông qua hình thức Nhà nước cho thuê đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất, thuê đất, thuê lại đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân khác, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thông qua hình thức Nhà nước cho thuê đất; thuê đất, thuê lại đất của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Ngoài ra, theo Điều 39 Nghị định 43/2014/NĐ-CP bổ sung bởi khoản 25 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định về chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất của doanh nghiệp đang sử dụng đất có nguồn gốc được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê mà giá trị quyền sử dụng đất đã được vốn hóa vào vốn của doanh nghiệp, trừ trường hợp chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp.

Doanh nghiệp, các thành viên là chủ sở hữu doanh nghiệp khi chuyển nhượng vốn đầu tư phải xác định phần vốn là giá trị quyền sử dụng đất trong tổng giá trị vốn chuyển nhượng và phải thực hiện nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất do nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 169 của Luật đất đai có quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 3 Điều 183 của Luật đất đai.

Như vậy, công ty của bạn là công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì không thể nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ các cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên, công ty của bạn được quyền sử dụng đất thông qua một số hình thức: nhận quyền sử dụng đất thông qua việc Nhà nước cho thuê đất, nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua góp vốn bằng quyền sử dụng đất, nhận quyền sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được UBND cấp có thẩm quyền công nhận, quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai….

Đọc thêm