Gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất: Doanh nghiệp cần lưu ý những gì?

(PLVN) - Dự thảo Nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đang được khẩn trương hoàn thiện để trình Chính phủ ban hành trong thời gian sớm nhất, nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp (DN).
Nhiều DN, hộ kinh doanh gặp khó khăn do tạm đóng cửa để phòng, chống dịch bệnh
Nhiều DN, hộ kinh doanh gặp khó khăn do tạm đóng cửa để phòng, chống dịch bệnh

Đối tượng nào được gia hạn?

Trước đó, ngày 4/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 11 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Thủ tướng giao Bộ Tài chính xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Theo Dự thảo Bộ Tài chính mới công bố, việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất bao gồm các đối tượng: DN, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất trong các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất giày, dép; sản xuất sản phẩm từ cao su; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; sản xuất, lắp ráp ô tô (trừ sản xuất, lắp ráp ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống).

Nhóm kinh doanh trong các ngành kinh tế như: Vận tải đường sắt; vận tải đường bộ; vận tải đường thủy; vận tải hàng không; kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải; dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch. 

Cơ quan soạn thảo Dự thảo nhấn mạnh, danh mục ngành kinh tế nêu trên được xác định theo Quyết định số 27 ngày 6/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. DN nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa số 04 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa. 

Còn căn cứ để xác định các tiêu chí DN nhỏ, siêu nhỏ là dựa trên thông tin vốn, doanh thu trên Báo cáo tài chính hoặc số lao động đóng bảo hiểm tại thời điểm 31/12/2019 đối với DN thành lập trước 1/1/2020 hoặc thông tin vốn, lao động trên hồ sơ đăng ký DN đối với DN thành lập năm 2020.

Gửi đề nghị gia hạn trước ngày 31/5

Đáng chú ý, quy định nêu ra trong Dự thảo cho thấy, Chính phủ sẽ cho phép gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của các tháng 3, 4, 5, 6 năm 2020 hoặc quý I và quý II năm 2020 đang thực hiện kê khai thuế GTGT phải nộp thì thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

Dự thảo cũng quy định, trường hợp DN, tổ chức có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc ở địa phương cấp tỉnh khác nơi DN đóng trụ sở chính (không bao gồm đơn vị có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh khai thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ 1%, 2%) thực hiện khai thuế GTGT riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT nếu có hoạt động sản xuất kinh doanh trong các ngành kinh tế thuộc lĩnh vực được gia hạn.

Liên quan tới tiền thuê đất, Dự thảo quy định: Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm và sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh thuộc các ngành kinh tế nêu trong Dự thảo Nghị định. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật. Thời hạn nộp tiền thuê đất được gia hạn chậm nhất là ngày 31/10/2020.

Dự thảo Nghị định yêu cầu DN, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh thuộc đối tượng gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất đối với các khoản thuế, tiền thuê đất được gia hạn theo mẫu cho cơ quan thuế quản lý chậm nhất là ngày 31/5/2020 (theo phương thức điện tử hoặc phương thức khác do người nộp thuế lựa chọn). Nếu quá thời hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho cơ quan thuế quy định tại khoản 1 Điều này mà người nộp thuế không gửi đến cơ quan thuế thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định này.

Đọc thêm