Giảm 70 đơn vị hành chính ở Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh cho biết, sau sắp xếp hành chính, Hà Nội giảm khoảng 70 đơn vị xã, phường, thị trấn.
Ảnh minh họa từ Báo Đảng Cộng sản Việt Nam
Ảnh minh họa từ Báo Đảng Cộng sản Việt Nam

Sáng 26/3, Hội nghị giao ban trực tuyến Thường trực Thành ủy – HĐND - UBND TP Hà Nội với lãnh đạo quận, huyện, thị xã quý I/2024 được tổ chức thực hiện.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh cho biết, qua rà soát tiêu chí về diện tích, dân số, Hà Nội có 173 xã/phường/thị trấn và 1 đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp.

Thực hiện Kết luận số 48-KL/TƯ ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 35/2023/UVTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, UBND TP Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Tuy nhiên, theo Nghị quyết số 35/2023/UVTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc sắp xếp đơn vị hành chính bảo đảm bảo các tiêu chí về quốc phòng, an ninh, truyền thống lịch sử, văn hóa, tốc độ phát triển đô thị và trình độ phát triển kinh tế nên Thành phố đã rà soát, xem xét, đánh giá, lựa chọn phương án sắp xếp phù hợp nhất.

Theo Báo Hà Nội mới, ngày 15/11/2023, UBND TP Hà Nội đã ký ban hành Phương án số 01/PA-UBND tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố gửi Bộ Nội vụ. Với phương án này, dự kiến tác động đến khoảng 156 xã, phường, thị trấn; giảm khoảng 70 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn.

Ngày 21/12/2023, Bộ Nội vụ đã có văn bản, cơ bản thống nhất với phương án do UBND thành phố trình, có điều chỉnh, bổ sung một số điểm. Bộ Nội vụ cũng yêu cầu đến ngày 31/5/2024, Hà Nội phải hoàn thành đề án, gửi Bộ Nội vụ thẩm định để báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

Sau khi có báo cáo giải trình với Bộ Nội vụ, các sở, ban, ngành có liên quan đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn chuyên môn, các bước, quy trình, hồ sơ thủ tục thực hiện. Trong đó, Sở Nội vụ có Hướng dẫn số 665/HD-SNV ngày 6/3/2024 về trình tự, thủ tục, hồ sơ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025.

Ngày 22/3/2024, UBND thành phố đã có Văn bản số 778/UBND-NC chỉ đạo việc tổ chức lấy ý kiến cử tri. Sở Nội vụ đã có văn bản hướng dẫn các đơn vị về lập danh sách cử tri, lấy ý kiến cử tri, xây dựng Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính và lộ trình triển khai, thực hiện. Đến nay cơ bản các quận, huyện, thị xã đã thực hiện đủ thời gian niêm yết danh sách cử tri.

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh báo cáo tại Hội nghị (Ảnh: Báo KTĐT)

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh báo cáo tại Hội nghị (Ảnh: Báo KTĐT)

Theo báo Kinh tế Đô thị, để hoàn thành tiến độ đề ra, Ban Chỉ đạo TP đề nghị Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy lãnh đạo UBND các quận, huyện, thị xã quan tâm 2 vấn đề. Đó là tên gọi của đơn vị hành chính mới và việc sắp xếp các cán bộ, công chức.

Về tên gọi, đây là vấn đề được nhiều dư luận Nhân dân đặc biệt quan tâm, vì thế trong quá trình tổ chức thực hiện, đề nghị các đơn vị xem xét kỹ lưỡng các yếu tố về truyền thống, văn hóa, phong tục tập quán của địa phương, ưu tiên sử dụng tên gọi đã có của các đơn vị hành chính trước khi sắp xếp hoặc tên gọi được sử dụng trong quá trình hình thành và phát triển của đơn vị mình. Đồng thời có phương án, cách làm phù hợp với thực tiễn tại cơ sở nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất.

Về công tác cán bộ, các đơn vị thống kê, rà soát kỹ lưỡng các phương án bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức sau sắp xếp bảo đảm phù hợp, ổn định theo đúng lộ trình đã quy định.

Ban Chỉ đạo TP đề nghị, về nguyên tắc sau khi sắp xếp đơn vị hành chính thì nhập nguyên trạng đội ngũ cán bộ, công chức của các đơn vị được sáp nhập và sẽ thực hiện giảm dần theo lộ trình 5 năm.

Ban Chỉ đạo TP đưa ra một số phương án xử lý, như: Đối với cán bộ đủ tuổi nghỉ hưu thì giải quyết nghỉ hưu theo chế độ; đối với cán bộ có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi, có nguyện vọng thôi việc thì giải quyết chế độ thôi việc, chế độ chính sách cho đối tượng này.

Đồng thời, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức ở những xã sắp xếp đến những xã, phường, thị trấn có số cán bộ, công chức còn thiếu để bảo đảm giải quyết hài hòa. Tuyển dụng lên cấp huyện đối với cán bộ, công chức đủ tiêu chuẩn. Đối với cán bộ chuyên trách, nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì tuyển dụng làm công chức, số còn lại không giải quyết được thì gộp nguyên trạng.

Đọc thêm