Hà Nội: Bảo đảm xử lý trách nhiệm 100% người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, lãng phí

(PLVN) - Ban Chỉ đạo Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội vừa ban hành đề án về đẩy mạnh công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn thành phố.

ảnh minh họa

ảnh minh họa

Trong đó xác định mục tiêu, bảo đảm 100% các trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng, lãng phí phải được xử lý trách nhiệm theo đúng quy định. 100% tố cáo về tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu, vòi vĩnh người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc của cán bộ, đảng viên được xem xét, giải quyết theo đúng quy định, nhằm mục đích giáo dục, răn đe, phòng ngừa…

Để thực hiện các mục tiêu trên, Ban Chỉ đạo Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội cho biết sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; xây dựng văn hóa không “phong bì” để phòng ngừa tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực; xây dựng cơ chế giám sát phát hiện vi phạm; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí và nhân dân... 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm