Hà Nội còn tình trạng cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà

Vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức của TP có ý thức và năng lực thực thi công vụ hạn chế; tình trạng vi phạm trách nhiệm công vụ, đạo đức công vụ, hách dịch, sách nhiễu, gây phiền hà, lạm quyền, cửa quyền, cậy quyền vẫn xảy ra...

Toàn cảnh Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo.

Tại Hội thảo “Nâng cao trách nhiệm công vụ, đẩy mạnh dân vận chính quyền phục vụ phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội trong điều kiện mới” diễn ra hôm qua (19/12), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thẳng thắn nhìn nhận công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ, nội dung cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm công vụ, đẩy mạnh dân vận chính quyền của một số cơ quan, đơn vị của TP chưa thực sự quyết liệt, đặc biệt là các đơn vị trực thuộc các sở, ngành (đơn vị cấp 2), các đơn vị cấp xã.

Chỉ số hiệu quả và quản trị hành chính công cấp tỉnh năm 2018 của Hà Nội đang đứng ở vị trí thấp. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nơi, có chỗ chưa đồng đều, nhất là năng lực phát hiện vướng mắc, tham mưu, đề xuất biện pháp giải quyết; chưa thay đổi thói quen, lề lối làm việc cũ;

Vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức của TP có ý thức và năng lực thực thi công vụ hạn chế; tình trạng vi phạm trách nhiệm công vụ, đạo đức công vụ, hách dịch, sách nhiễu, gây phiền hà, lạm quyền, cửa quyền, cậy quyền vẫn còn xảy ra; thái độ ứng xử của một số công chức thiếu chuẩn mực, vô cảm trước những vấn đề bức thiết của đời sống dân sinh, gây bức xúc trong nhân dân… 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm