Hà Nội: Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về hộ tịch, chứng thực

(PLO) - Theo kế hoạch về kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và công tác chứng thực của Sở Tư pháp Hà Nội, năm 2014 Sở sẽ tiến hành kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và công tác chứng thực của UBND 10 quận, huyện thị xã.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Nguồn Internet

Bên cạnh việc kiểm tra các việc thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện và Phòng Tư pháp, Sở Tư pháp sẽ lựa chọn và tiến hành kiểm tra điểm công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và công tác chứng thực từ 2 đến 4 UBND xã, phường, thị trấn. 

Với các quận, huyện khác, Sở Tư pháp sẽ phối hợp với Thanh tra Bộ Tư pháp để kiểm tra sau thanh tra. Các quận, huyện khác tự kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và công tác chứng thực của đơn vị mình và xã, phường thị trấn trên địa bàn theo định kỳ, báo cáo lịch kiểm tra và kết quả kiểm tra về Sở Tư pháp.

Nội dung kiểm tra gồm việc thực hiện quy định về cấp lại bản chính giấy khai sinh, cấp bản sao giấy tờ hộ tịch, kiểm tra việc ghi chép sổ hộ tịch, sử dụng biểu mẫu hộ tịch và việc bảo quản, lưu trữ các loại sổ sách, hồ sơ hộ tịch; việc chấp hành các quy định về thu và quản lý lệ phí hộ tịch, niêm yết các thủ tục, công tác kiểm tra, chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ về hộ tịch cho UBND các xã, phường, thị trấn.

Trong công tác chứng thực, sẽ kiểm tra việc thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký thuộc thẩm quyền của Phòng Tư pháp, việc lưu trữ hồ sơ chứng thực, sổ sách theo dõi công tác chứng thực, việc chấp hành các quy định về thu và quản lý lệ phí chứng thực, việc niêm yết các thủ tục về chứng thực theo quy định, công tác kiểm tra, chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ về chứng thực cho UBND các xã, phường, thị trấn./.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm