Hội Luật gia tỉnh Gia Lai: Nâng cao chất lượng hoạt động

(PLO) - Các cấp hội Luật gia đã huy động các nguồn lực để đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, cấp phát các tài liệu pháp luật, xây dựng tủ sách pháp luật, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật về cải cách tư pháp, cải cách hành chính, hòa giải ở cơ sở, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo…

Ông Lê Minh Tâm-Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam phát biểu ý kiến trong buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai.

Ông Lê Minh Tâm-Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam phát biểu ý kiến trong buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai.

Hội Luật gia tỉnh Gia Lai hiện có 839 hội viên đang sinh hoạt tại 6 chi hội cấp tỉnh (Công an tỉnh, VKSND tỉnh, TAND tỉnh, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh) và 14 chi hội cấp huyện.

Lãnh đạo các cấp hội Luật gia đều kiêm nhiệm; trụ sở, phương tiện và trang thiết bị làm việc chủ yếu đều “dựa” vào nơi hội viên công tác nhưng thời gian qua, các tổ chức Hội Luật gia trong tỉnh đã tích cực tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền củng cố tổ chức bộ máy, tham gia hàng nghìn ý kiến xây dựng 44 dự án luật, 11 nghị định, 4 thông tư, 195 văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, 320 hương ước, quy ước của thôn, làng, tổ dân phố; giúp chính quyền các cấp soạn thảo 1.736 văn bản, thẩm định và tự kiểm tra 6.264 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND...

Các cấp hội Luật gia đã huy động các nguồn lực để đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, cấp phát các tài liệu pháp luật, xây dựng tủ sách pháp luật, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật về cải cách tư pháp, cải cách hành chính, hòa giải ở cơ sở, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo…

Trong thời gian qua, các cấp hội đã tổ chức 137.610 buổi tuyên truyền pháp luật cho gần 7.000.000 lượt người dân; biên soạn và phát hành nhiều tài liệu pháp luật xuống cơ sở, giúp bà con nâng cao nhận thức chấp hành các quy định của pháp luật, xóa bỏ các hủ tục, tập tục lạc hậu. Năm 2017, Chi hội Luật gia Sở Tư pháp đã biên soạn, phát hành, cấp phát miễn phí đến các cấp hội, hội viên và các thôn (làng) 3.470 cuốn sổ tay có những nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng và hôn nhân-gia đình... Ngoài ra, các hội viên Chi hội Luật gia Sở Tư pháp còn phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tổ chức 186 đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại các thôn (làng) vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào người dân tộc thiểu số; tham gia tư vấn pháp luật miễn phí 15.440 vụ việc cho công dân...

Thực hiện sự phối hợp giám sát, phản biện xã hội, nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; các cấp hội Luật gia trong tỉnh Gia Lai đã tích cực kết hợp với các cơ quan chức năng vận động các hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; tích cực tuyên truyền miệng bằng nhiều thứ tiếng địa phương; phổ biến sâu rộng các quy định về tiếp công dân; giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo; đồng thời tư vấn giúp đỡ các tổ hòa giải ở cơ sơ giải quyết ngay từ đầu các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh ở khu dân cư; góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài; bảo đảm trật tự, an ninh trong cộng đồng các dân cư.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của các cấp hội Luật gia trong tỉnh Gia Lai vẫn còn nhiều tồn tại cần phải khắc phục như: chất lượng hoạt động của một số cơ sở hội còn mang tính hình thức, công tác chăm lo tới lợi ích chính đáng của hội viên còn nhiều hạn chế, công tác thi đua-khen thưởng chưa thực sự là động lực thúc đẩy các hoạt động hội cũng như sự nỗ lực phấn đấu của hội viên; việc quản lý hội viên chưa chặt chẽ dẫn đến tình trạng hội viên chuyển đổi công tác không thực hiện việc giới thiệu chuyển sinh hoạt đến nới công tác mới…

Bà Lê Thị Ngọc Lam-Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội Luật tỉnh Gia Lai cho biết: “Trong thời gian tới, các cấp hội Luật gia trong tỉnh đang tập trung nguồn lực phát triển hội viên; tích cực về tận cơ sở phổ biến, giáo dục pháp luật cho bà con ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; làm việc với các cấp có thẩm quyền, xúc tiến thành lập mới 3 chi hội cấp huyện còn lại là KBang, Ia Pa và Chư Prông... 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm