Không kéo dài thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, TP Đà Lạt và Bảo Lộc về việc tăng cường trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân.

UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND các huyện, thành phố tổ chức sắp xếp, bố trí hợp lý công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi là Giấy chứng nhận) cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định; không để tình trạng quá tải, kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, gây bức xúc trong Nhân dân.

Việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân các UBND huyện, thành phố được yêu cầu phải đảm bảo chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục và đúng các quy định của pháp luật.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị chấn chỉnh, kiểm soát chặt chẽ quy trình, thủ tục và thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với hồ sơ cấp Giấy chứng nhận theo thẩm quyền và quy định; chỉ đạo rà soát để có biện pháp xử lý dứt điểm các hồ sơ còn tồn đọng (nếu có). Cùng với đó, làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chậm giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao thường xuyên theo dõi, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương về chuyên môn, nhằm nâng cao chất lượng trong công tác cấp giấy chứng nhận; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân, kịp thời phát hiện để chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm theo quy định.

Đọc thêm