Mới đóng tiền BHYT cho con 2 năm, có được tính quyền lợi 5 năm liên tục?

(PLVN) - Xin hỏi con tôi 7 tuổi, tôi bắt đầu đóng bảo hiểm từ năm ngoái - khi con tôi vào lớp 1. Vậy cháu đã được tính quyền lợi tham gia BHYT 5 năm liên tục chưa? Những trường hợp nào được coi là  tham gia BHYT 5 năm liên tục? 

Mới đóng tiền BHYT cho con 2 năm, có được tính quyền lợi 5 năm liên tục?

Theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ban hành ngày 17/10/2018 về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, một số trường hợp đặc biệt được tính là tham gia BHYT liên tục gồm:

+ Gián đoạn tối đa không quá 3 tháng

+ Người được cơ quan có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, làm việc hoặc theo chế độ phu nhân, phu quân hoặc con đẻ, con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi đi theo bố hoặc mẹ công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài mà trước đó đã tham gia BHYT.

+ Người lao động (NLĐ) đi lao động ở nước ngoài thì thời gian đã tham gia BHYT trước khi đi nếu tham gia BHYT khi về nước trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

+ NLĐ trong thời gian làm thủ tục chờ hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật việc làm thì thời gian đã tham gia BHYT trước đó được tính là thời gian tham gia BHYT.

+ Đối tượng CA, QĐ, CY khi nghỉ hưu, xuất ngũ, chuyển ngành hoặc thôi việc, nếu thời gian học tập, công tác trong QĐ, CA, CY chưa tham gia BHYT thì thời gian trước đó được tính là thời gian tham gia BHYT.

Về trường hợp của con bạn, mặc dù bạn mới đóng bảo hiểm cho con bạn từ năm cháu học lớp 1, nhưng trước đó, cháu cũng đã tham gia bảo hiểm. Do đó, nếu từ khi đóng bảo hiểm cho con, thời gian gián đoạn không quá 3 tháng thì cháu được hưởng quyền lợi của người đóng bảo hiểm 5 năm liên tục.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm