Ngân hàng Nhà nước: “Bài toán” duy trì tỷ lệ nợ xấu bền vững dưới 3% tổng dư nợ

(PLO) - Theo Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến 30/11/2016, tỷ lệ nợ xấu trên toàn hệ thống ước tính còn khoảng 2,46%. NHNN đặt mục tiêu cho năm 2017 là duy trì tỷ lệ nợ xấu bền vững dưới 3% tổng dư nợ.

Hình minh họa

Hình minh họa

Liên quan đến công tác xử lý nợ xấu, tại Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 10/01/2017của NHNN về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm, Thống đốc NHNN đã đề ra mục tiêu và nhiệm vụ trong năm 2017 là tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng, đảm bảo hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) hoạt động an toàn, lành mạnh; tiếp tục triển khai cơ cấu lại TCTD và đẩy mạnh xử lý nợ xấu, duy trì tỷ lệ nợ xấu bền vững dưới 3% tổng dư nợ, nâng cao quy định an toàn đối với hoạt động của TCTD theo nguyên tắc từng bước hoàn thiện theo thông lệ, chuẩn mực an toàn quốc tế. Hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ, trên cơ sở hoàn thiện hệ thống phát luật và các điều kiện để thực hiện theo cơ chế thị trường.

Để triển khai thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ tổng quát trên, Thống đốc NHNN đặc biệt lưu ý công tác hoàn thiện thể chế. Theo đó, trong năm 2017, ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật ngân hàng và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, trong đó tập trung rà soát, sửa đổi, ban hành các văn bản, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho hoạt động điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động thanh toán, chính sách an toàn vĩ mô, ổn định tài chính, cơ cấu lại TCTD, xử lý nợ xấu và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả; phối hợp tích cực với Bộ Tư pháp về việc kiến nghị Quốc hội xem xét ban hành Luật để có khuôn khổ pháp lý đầy đủ, đồng bộ xử lý TCTD yếu kém, xử lý nợ xấu và tăng cường sự an toàn, ổn định trong hoạt động ngân hàng. Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là các bộ luật, luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, có hiệu lực năm 2017 và các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Liên quan đến công tác xử lý nợ xấu, năm 2017, ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục Triển khai Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” cho năm 2017 với những mục tiêu, giải pháp phù hợp theo lộ trình của Đề án tổng thể đã đặt ra. Tiếp tục nghiên cứu triển khai Basel II tại Việt Nam, tăng cường minh bạch hóa theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn hoạt động của TCTD tại Việt Nam. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp về xử lý nợ xấu nhằm mục tiêu đến năm 2020 duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức an toàn, bền vững dưới 3% tổng dư nợ cấp tín dụng.

Thống đốc NHNN cũng lưu ý các TCTD hạn chế và kiểm soát chặt chẽ mức độ tập trung tín dụng, hạn mức tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro nhằm đảm bảo an toàn vốn vay và hiệu quả kinh tế, hạn chế nợ xấu mới phát sinh. Thường xuyên rà soát, đánh giá việc cho vay đối với các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, cho vay có bảo đảm bằng bất động sản, tín dụng đối với nhóm khách hàng lớn, tín dụng đối với các dự án BOT, BT giao thông để đưa ra chỉ tiêu quản lý phù hợp, bảo đảm an toàn, hiệu quả trong hoạt động. Hướng tín dụng bất động sản vào dự án nhà ở xã hội, các dự án nhà ở thương mại đáp ứng nhu cầu thực của người dân theo chủ trương của Chính phủ.

Đồng thời tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành và hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ nhằm hạn chế rủi ro và vi phạm pháp luật. Tăng cường năng lực tài chính, quản trị rủi ro, chất lượng tài sản, chất lượng tín dụng và xử lý nợ xấu; tích cực cơ cấu lại tài sản và nguồn vốn theo hướng thu hẹp chênh lệch kỳ hạn nguồn vốn và sử dụng vốn, tăng tỷ trọng nguồn vốn có tính ổn định cao. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng.

Thống đốc cũng yêu cầu các TCTD chủ động nghiên cứu, xây dựng phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 phù hợp với chủ trương, mục tiêu, định hướng và giải pháp trong Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 tổng thể của ngành Ngân hàng sau khi được Thủ tướng Chính phủ quyết định, trình Thống đốc NHNN phê duyệt để thực hiện.

Tiếp tục triển khai phương án cơ cấu lại, thực hiện các giải pháp để xử lý nợ xấu, trong đó tập trung đẩy mạnh xử lý nợ xấu bằng dự phòng rủi ro, bán nợ xấu cho Công ty quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam, đôn đốc thu nợ, tích cực xử lý tài sản bảo đảm, hỗ trợ khởi kiện khách hàng và phối hợp với cơ quan thi hành án trong việc thi hành các bản án có hiệu lực và các hình thức khác; kịp thời báo cáo NHNN Việt Nam những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý trong quá trình cơ cấu lại, xử lý nợ xấu… 

Trong khi tỷ lệ nợ xấu trên toàn hệ thống ước tính còn khoảng 2,46% thì tính hết năm 2016, tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chỉ  là 1,44%. Đây cũng là ngân hàng đầu tiên đã sạch nợ xấu tại Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC). 

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2017 của Vietcombank tổ chức ngày 7/1 vừa qua, Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành cho biết, mức lợi nhuận của ngân hàng năm 2016 “cao nhất từ trước tới nay” khi đạt 8.212 tỷ đồng, tăng trưởng 23,4% so với cùng kỳ. Trước trích lập dự phòng, lợi nhuận của Vietcombank là 14.605 tỷ đồng. Hiện quỹ dự phòng rủi ro của nhà băng này còn hơn 8.200 tỷ đồng (gấp 1,2 số dư nợ xấu hiện nay).

Trong năm 2016, với việc mua lại toàn bộ hơn 4.300 tỷ đồng nợ xấu từ VAMC, Vietcombank là ngân hàng tiên phong thu hồi các khoản nợ từ VAMC vượt 3 năm so với quy định và chính thức đưa nợ xấu về một sổ và chính thức kiểm soát, quản trị chất lượng tín dụng một cách thực chất. Dư nợ xấu nội bảng hiện còn 6.787 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu đến cuối năm là 1,44%.

Được biết, hồi đầu năm 2015, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng này đã lên gần 3%, đến 30/9/2015, con số này đã giảm xuống còn 2,1%. Trong năm 2017, Vietcombank đang mục tiêu duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%.

Việc Vietcombank tự xử lý bằng nguồn lực tài chính của mình đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng ghi nhận và biểu dương, tuy nhiên, thành tích xử lý nợ xấu của Vietcombank mới chỉ chủ yếu tập trung xử lý thông qua biện pháp trích lập dự phòng rủi ro. Thống đốc đề nghị, trong năm 2017, Vietcombank cần đẩy mạnh xử lý nợ xấu thông qua xử lý tài sản đảm bảo.

Cũng tại Hội nghị này, Thống đốc Lê Minh Hưng cũng đề nghị Vietcombank cần xác định được vị trí của mình nằm ở đâu trong khu vực, thị trường châu Á trong 5 - 10 năm tới, chứ không chỉ ở vị trí trong 300 DN trên toàn cầu. “Đây là chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và là mục tiêu rất quan trọng để Vietcombank xác định trong thời gian tới…”, Thống đốc nhấn mạnh.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm