Ngân hàng Nhà nước phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”

(PLVN) -Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa phát động tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”.

Ngân hàng Nhà nước phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”

Nhằm triển khai Kế hoạch số 3695/KH-BTP ngày 5/10/2020 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020, ngày 30/10/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có văn bản số 7937/NHNN-PC về việc tuyên truyền, phổ biến và phát động tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”, tới các Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN và NHNN Chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị tham gia Cuộc thi.

Mục đích của Cuộc thi là nhằm cung cấp kiến thức về một số lĩnh vực pháp luật thiết thực với cuộc sống người dân; khuyến khích, phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, giúp giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật;

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trở thành Cuộc thi thường niên của Bộ Tư pháp; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật;

Nội dung thi về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan; Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã;

Hình thức thi là thii trực tuyến tại chuyên mục “Pháp luật với mọi người” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử.

Thời gian tổ chức Cuộc thi là 30 ngày, bắt đầu từ ngày 20/10/2020 đến ngày 20/11/2020. Thông tin về thời gian diễn ra Cuộc thi được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm