Quảng Nam phê duyệt 4 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích 29 ha

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa thông tin về kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.
Quảng Nam phấn đấu hoàn thành xong mục tiêu xây dựng 19.600 căn nhà ở xã hội.
Quảng Nam phấn đấu hoàn thành xong mục tiêu xây dựng 19.600 căn nhà ở xã hội.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt 4 danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thị xã Điện Bàn, với quy mô tổng diện tích 29,4ha.

Cụ thể, các dự án gồm Khu dân cư thu nhập thấp khu 2, 3, 5 tại phường Điện Nam Trung, với quy mô lần lượt là 4,53ha, 6,5ha, 4,17ha. Khu dân cư thu nhập thấp khu 4 tại phường Điện Nam Trung, Điện Nam Đông, quy mô khoảng 14,2ha.

Hiện, Quảng Nam đang thực hiện các bước tiếp theo để triển khai thực hiện đầu tư các dự án này.

Được biết, Quảng Nam cũng đã ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn.

Trong giai đoạn 2023-2025, Quảng Nam sẽ rà soát, lựa chọn danh mục các quỹ đất đầu tư xây dựng nhà ở xã hội độc lập, tại vị trí thuận lợi, có thể triển khai ngay hồ sơ, thủ tục, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án.

Đồng thời, đối với các quỹ đất dành để xây dựng nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại đã giải phóng mặt bằng và đã đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật, chủ đầu tư đã bàn giao lại cho địa phương quản lý; triển khai ngay việc lập, phê duyệt danh mục dự án phát triển nhà ở; thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đầu tư.

Từ năm 2026-2030, địa phương này phấn đấu hoàn thành xong mục tiêu đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đảm bảo đủ 19.600 căn nhà ở xã hội theo Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 được duyệt.

Đọc thêm