Pháp sẽ có gì trong kế hoạch gỡ phong tỏa vào thứ Ba tới?

(PLVN) - Đeo khẩu trang có là yêu cầu bắt buộc đối với học sinh cấp hai và cấp ba? Áp dụng tương tự trong vận tải như thế nào? Cần thực hiện bao nhiêu xét nghiệm? Chính phủ Pháp sẽ tiết lộ kế hoạch vào thứ ba tới để chuẩn bị gỡ bỏ các biện pháp hạn chế vào ngày 11/5.

Trước nhà thờ Đức Bà Paris, ngày 25/4/2020. Ảnh: AFP

Trước nhà thờ Đức Bà Paris, ngày 25/4/2020. Ảnh: AFP

Vào lúc 3.00 giờ chiều thứ Ba – 28/4, Thủ tướng Edouard Philippe sẽ trình bày "Chiến lược quốc gia về kế hoạch giải mã", AFP đưa tin.

Kế hoạch này sẽ được thảo luận và bỏ phiếu.

Thách thức là làm sao gỡ bỏ các biện pháp hạn chế mà không gây làn sóng thứ hai của dịch bệnh đã gây ra 22.614 cái chết ở Pháp.

Đeo khẩu trang hay không? Vận chuyển công cộng như thế nào? Phương thức mở lại trường học ra sao? Các cửa hàng mở cửa trở lại ở mọi nơi hoặc chỉ trong một số khu vực nhất định? Đây là những câu hỏi lớn mà Chính phủ vẫn phải quyết định trước khi trình bày kế hoạch của mình.

Để giải đáp, chính phủ Pháp có các khuyến nghị của Hội đồng khoa học, được liệt kê trong hai tài liệu được đăng trực tuyến vào tối thứ bảy, một liên quan đến việc nối lại trường học và một về các phương thức gỡ bỏ hạn chế toàn cầu trong thời gian hai tháng. .

Hội đồng này đặc biệt khuyến nghị nên đeo khẩu trang chống giọt bắn, dù được làm công nghiệp hoặc thủ công, áp dụng ở các trường trung học cơ sở và trung học, cho cả nhân viên và học sinh.

Hội đồng nhấn mạnh trong một tài liệu, rằng về phần mình vẫn cho rằng nên đóng cửa các cơ sở giáo dục cho đến tháng Chín. Nhưng Hội đồng đã "lưu ý về quyết định chính trị" của chính phủ để mở lại dần dần các trường học vào tháng 5, "có tính đến các vấn đề sức khỏe mà cả xã hội và kinh tế".

Các nhà khoa học ủng hộ ăn trưa trong lớp học, đo nhiệt độ của phụ huynh tại nhà, các biện pháp hạn chế đảo trộn học sinh, nhưng cũng bác bỏ tính khả thi của một cuộc sàng lọc lớn về học sinh và nhân viên. Dự kiến Hội đồng khoa học sẽ ban hành khung an toàn cho việc mở lại trường học.

Ngoài ra, Hội đồng Khoa học cũng khuyến nghị cho phép đi từ vùng này sang vùng khác bằng phương tiện giao thông công cộng nếu các biện pháp phòng ngừa được thực hiện. Tuy nhiên, các thành viên Hội đồng vẫn khuyến cáo mạnh mẽ về việc mở vận tải quốc tế.

Về mặt kinh tế, chính phủ cũng bắt đầu gặp gỡ các hiệp hội, liên đoàn, thảo luận về quyết định mở cửa trở lại. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm