Tr12-13

Thi tuyển viên chức sẽ được miễn thi ngoại ngữ, tin học?

Ngày 12/4, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, trong đó quy định thi tuyển viên chức có 4 môn và người dự thi có thể được miễn thi ngoại ngữ, tin học…

Ngày 12/4, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, trong đó quy định thi tuyển viên chức có 4 môn và người dự thi có thể được miễn thi ngoại ngữ, tin học…

Từ ngày 1/6 tới, người dự tuyển viên chức có thể sẽ được miễn thi ngoại ngữ, tin học. Ảnh: M.H
Từ ngày 1/6 tới, người dự tuyển viên chức có thể sẽ được miễn thi ngoại ngữ, tin học. Ảnh: M.H

Thi tuyển có 4 môn

Từ ngày 1/6 tới, người dự thi tuyển viên chức phải: Thi kiến thức chung và thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành. Việc thi tin học văn phòng và ngoại ngữ thực hiện theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và yêu cầu vị trí việc làm.

Thi kiến thức chung gồm thi viết về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng (Môn thi này được tính hệ số 1). Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành thông qua hình thức thi viết hoặc trắc nghiệm và thi thực hành (Phần thi viết hoặc trắc nghiệm tính hệ số 1 và phần thi thực hành tính hệ số 2).

Ngoại ngữ sẽ thi 1 trong 5 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm. Trường hợp vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc ít người, việc thi ngoại ngữ được thay thế bằng thi tiếng dân tộc ít người. Đối với tin học văn phòng, sẽ thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

Bài thi được chấm theo thang điểm 100.

Không bảo lưu kết quả thi tuyển

Theo Nghị định, người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải tham dự đủ các đủ các bài thi quy định, mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên và được xác định theo nguyên tắc: người trúng tuyển có kết quả thi cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả thi bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu tổng số điểm các bài thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên: Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; thương binh; người hưởng chính sách như thương binh; con liệt sĩ; con thương binh; con của người hưởng chính sách như thương binh; người dân tộc ít người; đội viên thanh niên xung phong; đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; người hoàn thành nghĩa vụ quân sự; người dự tuyển là nữ. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên nêu trên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.

Đặc biệt, không thực hiện việc bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

Được miễn thi môn ngoại ngữ, tin học

Một trong những thông tin được nhiều người quan tâm, đó là Nghị định quy định người đăng ký dự tuyển có thể được miễn thi môn ngoại ngữ và tin học văn phòng. Cụ thể, đối tượng dự tuyển sẽ được miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong hai điều kiện: Có bằng tốt nghiệp về đại học, sau đại học về ngoại ngữ; có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

Đối tượng dự tuyển được miễn thi môn tin học văn phòng nếu có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

Ngoài nội dung thi tuyển viên chức, Nghị định cũng quy định cụ thể việc xét tuyển viên chức với 2 nội dung: xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển; kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau: có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên; có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Thái Chi

Cùng chuyên mục
Chứng thực giao dịch về nhà đất

“Ngại” đăng ký tài sản làm giao dịch dễ vô hiệu

(PLO) - Quyền lợi của người thứ ba ngay tình trong giao dịch dân sự được Bộ luật Dân sự bảo vệ nhưng chưa triệt để dẫn đến sự bất ổn định của chính các giao dịch dân sự liên quan. Dự thảo Bộ luật hướng tới khắc phục tình trạng này nhưng vẫn để lại những băn khoăn về tính khả thi.

Đọc thêm