Tiếp tục làm việc sau khi nghỉ hưu, có được trợ cấp thôi việc không?

(PLVN) - Với những kinh nghiệm tích lũy sau nhiều năm làm việc, không ít người đủ tuổi nghỉ hưu vẫn lựa chọn tiếp tục làm việc và cống hiến. Vậy chế độ với những lao động này có khác so với những lao động đang trong độ tuổi làm việc?

ảnh minh họa

ảnh minh họa

Bạn đọc từ địa chỉ email nguyenhuong…@gmail.com hỏi: Bố tôi đủ tuổi nghỉ hưu năm 2018, tuy nhiên ông vẫn tiếp tục làm việc cho đơn vị ngoài sau khi nghỉ hưu và có hợp đồng lao động (HĐLĐ). Nếu giờ bố tôi nghỉ việc thì có được hưởng trợ cấp thôi việc hay không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng cho biết, theo quy định tại Điều 166 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13, người lao động (NLĐ) đã đủ tuổi nghỉ hưu còn được gọi là lao động cao tuổi. Bởi đây là những người tiếp tục làm việc sau 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ.

Khi NLĐ có đủ sức khỏe và người sử dụng có nhu cầu thì người sử dụng lao động thỏa thuận với NLĐ cao tuổi kéo dài thời hạn HĐLĐ hoặc giao kết HĐLĐ mới.

Trong thời gian này, NLĐ cao tuổi được rút ngắn thời giờ làm việc hàng ngày hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian. Đồng thời, luôn được quan tâm, chăm sóc sức khỏe tại nơi làm việc.

Đặc biệt, người sử dụng lao động không được phân công, sắp xếp NLĐ cao tuổi làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ trong bất cứ trường hợp nào.

Tại khoản 2 Điều 167 Bộ luật Lao động 2012 nêu rõ, khi đã nghỉ hưu, nếu làm việc theo HĐLĐ mới, thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, NLĐ cao tuổi còn được hưởng quyền lợi đã thoả thuận theo HĐLĐ.

Theo đó, với quy định của Bộ luật Lao động hiện nay và các văn bản hướng dẫn thi hành về chi trả trợ cấp thôi việc thì không có bất cứ sự phân biệt nào giữa người lao động đã nghỉ hưu với người chưa nghỉ hưởng chế độ hưu.

Do đó, nếu NLĐ đủ tuổi nghỉ hưu và đang hưởng chế độ hưu trí mà làm việc cho người sử dụng lao động từ đủ 12 tháng trở lên theo HĐLĐ thì khi chấm dứt HĐLĐ đúng quy định (tuân thủ thời gian báo trước và lý do nghỉ việc - nếu có) sẽ được nhận trợ cấp thôi việc.

Mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương. Trong đó:

- Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian NLĐ đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động trả trợ cấp thôi việc.

- Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo HĐLĐ của 06 tháng liền kề trước khi NLĐ thôi việc./.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm