3 công ty tổ chức IPO tại HNX vào ngày 30/6

(PLO) - Vào ngày 30/6 tới, Cty TNHH MTV Việt Trung, Cty TNHH MTV Lệ Ninh – Quảng Bình, Cty TNHH MTV Trường Thành sẽ chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cụ thể, Cty Việt Trung sẽ IPO hơn 5,8 triệu cổ phần (CP), tương đương 31,3% vốn điều lệ sau cổ phần hóa (CPH); Cty Lệ Ninh – Quảng Bình sẽ IPO hơn 2,6 triệu CP, tương đương 26,31% vốn điều lệ sau CPH; Cty Trường Thành sẽ chào bán IPO hơn 3 triệu CP, tương đương 53,87% vốn điều lệ sau CPH. Mức giá khởi điểm của 3 cty này đều là 10.000 đồng/CP.

Theo phương án CPH vốn điều lệ dự kiến của Cty Việt Trung, Cty Lệ Ninh – Quảng Bình và Cty Trường Thành theo thứ tự là hơn 185,7 tỷ đồng, 100 tỷ đồng và 56 tỷ đồng. Trong đó, theo thứ tự 3 Cty, nhà nước nắm giữ 65% vốn điều lệ, tương đương hơn 12 triệu CP;  65% vốn điều lệ, tương đương 6,5 triệu CP và 40% vốn điều lệ, tương đương hơn 2,2 triệu CP; Bán cho người lao động là 687.000 CP, tương đương 3,7% vốn điều lệ; 669.300 CP, tương đương 6,69% vốn điều lệ và 343.100 CP, tương đương 6,13% vốn điều lệ. Bán công khai ra công chúng là 5,8 triệu CP, tương đương 31,3% vốn điều lệ; hơn 2,6 triệu CP, tương đương 26,31% vốn điều lệ và hơn 3 triệu CP, tương đương 53,87% vốn điều lệ…

Cùng chuyên mục
Đọc thêm