Hiệu quả an sinh vững chắc của vốn chính sách tại Đắk Nông

(PLO) - Trên địa bàn còn nhiều khó khăn như Đắk Nông, hoạt động tín dụng chính sách thực sự là một kênh giảm nghèo quan trọng, qua đó, không chỉ giảm nghèo vật chất, mà còn giảm nghèo kiến thức, thay đổi tâm lý và cải thiện vị thế của những hộ vay vốn.
Gia đình anh K San (dân tộc Ê Đê) và chị Y Thị Loan (dân tộc Mường) ở xã Đăk Som, huyện Đăk Glong vay vốn chương trình cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn đầu tư trồng cà phê, mua máy móc phục vụ sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao. Hiện gia đình anh chị có 3,5ha cà phê, 25 con dê, hơn 1000 con gà

Tỉnh Đắk Nông được thành lập năm 2004, là tỉnh còn nhiều khó khăn. Diện tích tự nhiên hơn 651 nghìn ha. Toàn tỉnh có 7 huyện và 01 thị xã, 71 xã, phường, thị trấn, 786 Thôn/Bon, trong đó có 55 xã thuộc vùng khó khăn, 12 xã và 78 Thôn/Bon đặc biệt khó khăn. Hộ đồng bào dân tộc thiểu số 42.666 hộ, chiếm 28,5% dân số toàn tỉnh.

Đến nay, tổng dư nợ cho vay vốn chính sách qua NHCSXH toàn tỉnh là hơn 2,382 tỷ đồng với hơn 68,22 nghìn khách hàng còn dư nợ. Nguồn vốn cho vay của Chi nhánh NHCSXH Đắk Nông hầu hết được các đối tượng thụ hưởng sử dụng đúng mục đích góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, hỗ trợ chi phí cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đi học theo quy định của Chính phủ. Thông qua hoạt động tín dụng chính sách ưu đãi của Chính phủ, NHCSXH đã và đang cùng chính quyền địa phương trên địa bàn thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm và an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Được vay 40 triệu chương trình hộ cận nghèo, gia đình chị H Hiếu (dân tộc M’Nông) và anh Lộc Văn Nin (dân tộc Tày) ở thôn Bong Ding, xã Trường Xuân, huyện Đăc Song có điều kiện chăm sóc 2ha cà phê, 2 ha tiêu

Trong thời gian tới, NHCSXH tỉnh Đắk Nông tập trung giải ngân nhằm đáp ứng đủ vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, HSSV có hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Trung ương giao, đồng thời tăng cường, đẩy mạnh công tác đôn đốc thu hồi nợ tạo nguồn vốn cho vay quay vòng, nâng cao chất lượng tín dụng tích cực đôn đốc thu hồi nợ xấu, phấn đấu đưa tỷ lệ nợ quá hạn xuống dưới 0,3% tổng dư nợ cho vay. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm