Tháng 8 phải trình Thủ tướng Quy hoạch Khu trung tâm chính trị Ba Đình

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng mới có ý kiến chỉ đạo Bộ Xây dựng và UBND Hà Nội về việc thực hiện quy hoạch Khu trung tâm chính trị Ba Đình.

Theo đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Xây dựng trình Thủ tướng phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng hệ thống làm việc của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Hà Nội đến năm 2030 trong tháng 8/2017

Phó Thủ tướng đồng thời yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, ban hành Quy định quản lý quy hoạch chi tiết Khu trung tâm chính trị Ba Đình;

Triển khai tổ chức lập dự án đầu tư khu chung cư phục vụ tái định cư tại chỗ cho dân cư tập thể 354, thực hiện các dự án di dời khu dân cư tập thể Bộ Công an, khu dân cư xen cấy trong tập thể 32-34 đường Điện Biên Phủ, khu nhà phía Nam thảm cỏ Quảng trường Ba Đình và khu dân cư tại khu vực phía Bắc Văn phòng Chính phủ...

Cùng chuyên mục
Đọc thêm