TKV tự tin hoàn thành mục tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mặc dù trải qua một năm đầy khó khăn, thách thức, các chỉ tiêu chính trong sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) đều đạt và vượt so với kế hoạch năm và tăng trưởng hơn so năm 2022. Đây là nền tảng vững chắc để Tập đoàn tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm 2024.
Lãnh đạo TKV trao Cờ thi đua của Tập đoàn cho các tập thể có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Báo Thanh tra)
Lãnh đạo TKV trao Cờ thi đua của Tập đoàn cho các tập thể có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Báo Thanh tra)

Năm 2023 là một năm thành công của TKV

Năm 2023 được đánh giá là một năm tiếp tục thành công của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) trong thực hiện các giải pháp đồng bộ, linh hoạt và quyết liệt. Các hoạt động sản xuất - kinh doanh, đầu tư xây dựng… đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Năm 2023, các phong trào thi đua trong lao động sản xuất được đẩy mạnh với phương châm 3 Toàn: “Toàn bộ - Toàn diện - Toàn thể ”, nhất là thi đua sản xuất chế biến than. Sản lượng than cung cấp cho sản xuất điện đạt cao nhất từ trước đến nay tăng 4,8 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2022.

Các chỉ tiêu chính trong SXKD của Tập đoàn đều đạt và vượt so với kế hoạch năm và tăng trưởng hơn so với thực hiện năm 2022. Riêng chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước đạt gần 29 ngàn tỷ đồng, tăng 41% so kế hoạch, đây là số tiền nộp NSNN cao kỷ lục của Tập đoàn kể từ khi thành lập TKV đến nay, đóng góp vào tăng trưởng GDP chung cho cả nước.

Doanh thu toàn Tập đoàn trong năm 2023 đạt 170 ngàn tỷ đồng, đạt 100,3% kế hoạch, lợi nhuận toàn Tập đoàn dự kiến đạt 6,05 ngàn tỷ đồng tăng 1,05 ngàn tỷ đồng so với kế hoạch.

Tập đoàn đã vinh dự được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp tặng cờ đơn vị xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2023. Tổng tài sản năm 2023 là: 116,29 ngàn tỷ đồng, giảm 5,96 ngàn tỷ với đầu năm; Vốn chủ sở hữu thời điểm 31/12/2023 dự kiến đạt 40,21 ngàn tỷ đồng, tăng 1,14 ngàn tỷ đồng so với đầu năm, hệ số bảo toàn vốn là 1,03 lần.

Ngoài ra, TKV dự kiến còn nộp về nhà nước khoảng 1,5 ngàn tỷ đồng lợi nhuận còn lại. Như vậy, TKV đã bảo toàn và phát triển được vốn nhà nước giao và có đủ các điều kiện để điều chỉnh tăng vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ TKV lên 42 ngàn tỷ đồng thông qua tích luỹ từ hiệu quả SXKD hàng năm khi được cấp có thẩm quyền cho phép nhằm có đủ nguồn vốn đối ứng trong đầu tư phát triển các dự án lớn, quan trọng.

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu năm 2024

Bước sang năm 2024, TKV quyết tâm tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp để hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024.

Cụ thể, TKV dự kiến sẽ nộp ngân sách Nhà nước 25,5 ngàn tỷ đồng; tiêu thụ 50 triệu tấn than; than xuất khẩu: 1,4 triệu tấn; than sạch sản xuất: 37,39 triệu tấn, than nhập khẩu: 14,3 triệu tấn, tuỳ theo tình hình thị trường để điều chỉnh cho phù hợp; sản lượng phát điện: 10,5 tỷ kWh...

Để hoàn thành mục tiêu, TKV sẽ bám sát các Bộ ngành và Các địa phương, nỗ lực giải quyết những khó khăn vướng mắc về thủ tục đầu tư, khai thác vượt công suất thiết kế, về thăm dò phát triển tài nguyên, thuê đất… thực hiện đề án cơ cấu lại Tập đoàn đến năm 2025. Đồng thời, triển khai thực hiện các Quy hoạch của Thủ Tướng Chính phủ về năng lượng quốc gia; phát triển điện lực quốc gia; Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các khoáng sản; thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050.

Cùng với đó, Tập đoàn sẽ thực hiện các giải pháp nhập khẩu than linh hoạt đảm bảo cung cấp đủ than nhập khẩu với chất lượng và chủng loại phù hợp cho công tác pha trộn than; Tiếp tục đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ mới tiên tiến hiện đại, khai thác tối đa chuỗi giá trị gia tăng trên nền sản xuất than - khoáng sản. Tăng thời gian làm việc hữu ích của người lao động, tăng năng lực cạnh tranh, tiết kiệm chi phí, đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất, an toàn môi trường, cải thiện điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động.

Ngoài ra, Tập đoàn cũng sẽ thực hiện đề án chuyển đổi số và liên thông cơ sở dữ liệu trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý điều hành. Đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở dữ liệu lớn, nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng; Thúc đẩy công tác đầu tư, tập trung nghiên cứu thăm dò, đầu tư phát triển Alumin và nhôm nhằm tạo động lực dẫn dắt phát triển công nghiệp tại các tỉnh vùng Tây Nguyên.

Đối với lĩnh vực cơ khí và sản xuất kinh doanh khác: Bám sát kế hoạch của Tập đoàn giao, chủ động phát triển thị trường ngoài ngành, nhất là lĩnh vực cơ khí.

Trong năm 2024, TKV tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh gắn liền với mục tiêu bảo vệ sức khỏe của nhân dân, người lao động; thực hiện chủ trương Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng “Xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường”.

Tuyển sinh công nhân kỹ thuật theo học các nghề mỏ hầm lò, phấn đấu học sinh theo học trình độ trung cấp nghề trở lên ở mức cao hơn; Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ y tế cơ sở hiện có; đào tạo bác sỹ rửa phổi chính của Bệnh viện Than - Khoáng sản để đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới. Điều trị và phòng ngừa bệnh nghề nghiệp bằng phương pháp rửa phổi thực sự đạt hiệu quả.

Hoàn thiện lại các quy chế, quy định phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước; giao quyền và nghĩa vụ nhằm tăng tính chủ động cho các công ty con đơn vị trực thuộc; tiếp tục xây dựng các quy trình quản lý số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm tra, kiểm soát, phổ biến pháp luật...

Đọc thêm