Tổng Công ty Lâm nghiệp: Sai sót trong quản lý 76 nhà đất công diện tích 50ha

(PLVN) - Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ban hành Thông báo Kết luận số 238/TB-TTCP ngày 9/2/2021 kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai, trong đó có đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/4/2016 của Thủ tướng tại TCty Lâm nghiệp.

Khu đất 67 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Khu đất 67 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tính đến 31/12/2017, diện tích TCty Lâm nghiệp được quản lý, sử dụng là 47.895,60ha. Trong đó, diện tích đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 15.445,32 ha; diện tích chưa được cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đo đạc, cắm mốc là 32.450,28ha.

Công tác quản lý, sử dụng đất đai còn có nhiều tồn tại, vi phạm tại TCty Lâm nghiệp, khi để diện tích bị lấn, chiếm chưa thu hồi là 7.396,73ha. Việc lấn chiếm chủ yếu xảy ra vào giai đoạn 2005 về trước. Nguyên nhân do những năm trước đây, các lâm trường quốc doanh được giao đất lâm nghiệp nhưng để đất trống nhiều năm không đưa vào sử dụng và bị các hộ dân lấn chiếm. 

Một số diện tích đất lâm nghiệp trước đây chưa được đo đạc, cắm mốc và chưa có bản đồ địa chính, không có hồ sơ ranh giới cụ thể nên khi bị lấn chiếm trong thời gian dài không được xử lý triệt để; nhiều hộ nhận khoán rừng và đất rừng theo Nghị định 01/CP và Nghị định 135/2005/NĐ-CP khi ký hết chu kỳ nhận khoán không ký lại hợp đồng nhận khoán, không trả lại đất cho bên giao khoán.

Ví dụ, đất lâm nghiệp Cty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà (Đồng Nai) đã bị các hộ dân lấn, chiếm 492,30ha và tự ý trồng xen cây các loại cây nông nghiệp, cây ăn quả ngắn ngày dưới tán rừng với diện tích 1.156,18ha. Đến ngày 31/12/2017, Cty Lâm nghiệp La Ngà đã ký 2.444 hợp đồng giao khoán với các hộ dân với diện tích 3.763,59ha đất theo Nghị định 01/CP, sau này chưa ký lại hợp đồng theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP.

Về việc xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg, TCty Lâm nghiệp được giao quản lý, sử dụng 83 cơ sở nhà đất tổng diện tích 55,39ha, đến nay mới trình cơ quan chức năng phê duyệt xử lý, sắp xếp 7 cơ sở, diện tích 5,13ha; còn 76 cơ sở với 50,26ha chưa được xử lý, sắp xếp theo quy định.

Tại Cty Vinafor Vinh, Vinafo Sài Gòn thì để nhà, xưởng, văn phòng xuống cấp, sử dụng lâu năm và hết khấu hao nhưng chưa có phương án đầu tư mới để khai thác, sử dụng có hiệu quả diện tích đất đã được giao, thuê.

Trước những vi phạm trên, TTCP kiến nghị TCty Lâm nghiệp chấn chỉnh, khắc phục, xử lý những khuyết điểm, vi phạm nêu tại KLTT. Đồng thời kiểm tra, rà soát việc chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất, chuyển nhượng dự án,… theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý, đảm bảo theo đúng quy định.

Chủ động, phối hợp, đề xuất với UBND các tỉnh, thành xử lý, giải quyết dứt điểm diện tích đất bị lấn chiếm, tranh chấp và diện tích đất chồng lấn để ổn định sản xuất, kinh doanh.

TTCP kiến nghị TCty Lâm nghiệp cung cấp hồ sơ, tài liệu để cơ quan chức năng điều tra, xử lý vi phạm với những tổ chức, cá nhân liên quan trong quản lý, sử dụng đất sai quy định tại 67 Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Lập hồ sơ, trình các cơ quan chức năng thực hiện việc sắp xếp, xử lý tài sản công với 76 cơ sở nhà đất (50,26ha) theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP. 

Đồng thời, TTCP kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công an xác minh để xử lý theo quy định với vi phạm trong quản lý, sử dụng nhà, đất tại số 67 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm