Tổng giám đốc FLC làm Chủ tịch Nông sản HAI

(PLO) - Ông Doãn Văn Phương, Thành viên HĐQT KLF, Tổng giám đốc FLC trở thành Chủ tịch HĐQT HAI từ ngày 22/9.
Lễ ký hợp đồng hợp tác chiến lược toàn diện giữa KLF và H.A.I, ngày 15/9
Lễ ký hợp đồng hợp tác chiến lược toàn diện giữa KLF và H.A.I, ngày 15/9
Theo Nghị quyết HĐQT ngày 22/9/2014, Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I (mã HAI) đã thống nhất bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT đến từ cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (mã KLF). Đồng thời, ông Doãn Văn Phương, Thành viên HĐQT KLF, Tổng giám đốc FLC trở thành Chủ tịch HĐQT của Nông dược HAI.
Cụ thể, theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT, ông Doãn Văn Phương và ông Lê Thành Vinh được bầu bổ sung vào thành viên HĐQT H.A.I kể từ ngày 22/9/2014. Đồng thời, HĐQT H.A.I cũng chấm dứt tư cách Ủy viên HĐQT của ông Phan Thế Thành và Phạm Trường Sơn kể từ ngày 22/9/2014.
Cùng ngày, H.A.I cũng đã có Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Doãn Văn Phương giữ chức Chủ tịch HĐQT. Ông Đặng Thanh Cương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty giữ chức Phó Chủ tịch thường trực HĐQT.
Đại diện H.A.I cho biết, Hội đồng Quản trị H.A.I sẽ có thông báo và tiến hành các thủ tục trình ĐHCĐ tại phiên họp gần nhất về quyết định này.
Trước đó, ngày 18/9, Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF đã giao dịch thỏa thuận mua vào 4.263.000 cổ phiếu, tương đương 24,5% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I. Đây là một phần trong nội dung hợp tác chiến lược toàn diện giữa KLF và H.A.I đã ký ngày 15/9.

Đọc thêm