Chuẩn bị các Báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng và phòng chống tội phạm

(PLO) - Ngày 4/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý và chuẩn bị Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2014 theo kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, trình Thủ tướng trước ngày 20/8/2014.

Thủ tướng làm Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống khủng bố

Thủ tướng làm Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống khủng bố

Trước đó, Văn phòng Chính phủ cũng ra văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm năm 2014.  
Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án năm 2014, gửi Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trước ngày 25/8/2014. 
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm