Bình Định tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong Thi hành án dân sự

(PLVN) -Những năm qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động thi hành án dân sự (THADS) được Cục THADS tỉnh, Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh luôn quan tâm triển khai với nhiều giải pháp quyết liệt, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác.

Bình Định tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong Thi hành án dân sự

Bộ phận một cửa thành lập và hoạt động hiệu quả

Ngày 11 tháng 5 năm 2017, Tổng cục THADS ban hành Quyết định 537/QĐ-TCTHADS về triển khai quy trình thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan trong Hệ thống THADS. Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục THADS, Cục Thi hành án dân sự, Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã nhanh chóng thành lập Bộ phận một cửa, giúp Lãnh đạo Cục và Lãnh đạo Chi cục THADS tiếp nhận hồ sơ và giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức, người dân và doanh nghiệp tại cơ quan THADS, tạo sự nhanh chóng, thuận tiện, chính xác trong giải quyết công việc, hạn chế việc cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần. Bên cạnh đó, các cơ quan THADS trong tỉnh đã phối hợp với Công ty Bưu điện Việt Nam ban hành Quy chế phối hợp để triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan THADS thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Hiện nay, các cơ quan THADS trong tỉnh tiếp tục triển khai, thực hiện phần mềm Hỗ trợ trực tuyến THADS, tiến tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với một số thủ tục hành chính trong THADS. Đây là một dịch vụ rất tiện ích cho cá nhân, tổ chức liên quan đến việc thi hành án, chỉ cần truy cập vào địa chỉ: http://htttthads.moj.gov.vn kê khai thủ tục hành chính THADS cần yêu cầu, gửi đến Hộp thư cơ quan THADS để tiếp nhận, xử lý thông qua công chức trực tiếp nhận thủ tục hành chính. 

Triển khai, sử dụng CNTT trong công tác chuyên môn

Một trong những phần mềm được vận hành, thực hiện trong công tác chuyên môn cơ quan THADS đó là: Phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS trong hệ thống THADS được nghiên cứu xây dựng từ năm 2016. Năm 2018, phần mềm được Tổng Cục THADS triển khai một số địa phương, sau đó triển khai trên toàn quốc. Tại Bình Định, các cơ quan Thi hành án dân sự đã triển khai và thực hiện khá bài bản, nghiêm túc, phục vụ tốt trong công tác THADS. Phần mềm được đánh giá có nhiều tính năng ưu việt, giúp lãnh đạo, các chấp hành viên và công chức của đơn vị có thể quản lý, theo dõi được toàn bộ hồ sơ thi hành án từ quá trình thụ lý đến tổ chức thi hành và trích xuất báo cáo thống kê số liệu THADS. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành, tạo sự công khai, minh bạch, đồng thời khắc phục được một số bất cập trong công tác phân tích số liệu, thống kê THADS.

Ban hành văn bản qua Trục liên thông Quốc gia

Hiện nay, đối với việc ban hành văn bản hành chính hàng ngày, các cơ quan THADS của tỉnh đã thực hiện thống nhất trên Hệ thống văn bản và điều hành của Bộ Tư pháp. Toàn bộ các văn bản hành chính hàng ngày đều được thực hiện trên Hệ thống, từ khâu tiếp nhận, cho ý kiến, soạn thảo, phê duyệt, ký số và phát hành theo luồng xử lý văn bản, từ chuyên viên đến lãnh đạo cấp phòng, Lãnh đạo Cục, Chi cục đều được thực hiện trên môi trường mạng, rất tiện ích và nhanh chóng. Việc gửi, nhận văn bản hàng ngày giữa các cơ quan trong Hệ thống THADS và các đơn vị được kết nối trên Trục liên thông quốc gia được xử lý thông qua hệ thống, không phải gửi bản giấy. Nhờ đó, đã rút ngắn thời gian giải quyết công việc, góp phần rất lớn vào hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 

Theo ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục THADS: Hiện nay, các cơ quan THADS của tỉnh đã triển khai, thực hiện tốt chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh về tăng cường ứng dụng CNTT vào công việc, nhất là công tác chuyên môn, quản lý, chỉ đạo, điều hành. Đặc biệt, đã thực hiện đồng bộ Hệ thống quản lý văn bản và điều hành được Bộ Tư pháp nâng cấp, kết nối với Hệ thống quản lý văn bản Quốc gia, đảm bảo việc gửi, nhận văn bản qua trục liên thông, góp phần thay đổi tác phong, lề lối làm việc từ giải quyết công việc dựa trên giấy tờ sang giải quyết công việc trên môi trường điện tử.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm