Bình Thuận: Ưu tiên những địa bàn có lượng án lớn

(PLO) - Ưu tiên tập trung những địa bàn có lượng án phải thi hành nhiều, có nhiều án lớn, phức tạp, những đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém, đó là chủ trương của Cục THADS Bình Thuận nhằm nâng cao hiệu quả công tác THADS.

Bình Thuận: Ưu tiên những địa bàn có lượng án lớn

6 tháng đầu năm, Cục THADS Bình Thuận đã bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018; tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ với quyết tâm cao. Công chức, người lao động nỗ lực phấn đấu đã đạt được những kết quả; công tác tiếp công dân được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy định; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt kết quả cao so với cùng kỳ, tình hình khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực THADS không gay gắt, phức tạp, kéo dài, bức xúc. Kết quả thi hành án về việc tăng (đạt 51,08%/71%, tăng 3,15%), về tiền đạt (đạt 18,25%/32%, tăng 7,36%) so với cùng kỳ năm 2017. 

Tuy nhiên, Cục THADS Bình Thuận cho biết, án về việc và tiền chuyển sang năm sau vẫn còn cao, nguyên nhân là do lượng án thụ lý nhiều; tài sản kê biên bán đấu giá không có người mua; nguyên nhân chính là do “nợ xấu” của các tổ chức tín dụng, ngân hàng tăng nhanh, tài sản thế chấp có giá trị lớn nhưng sau khi kê biên bán đấu giá không thành; một số lãnh đạo Chi cục chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc giải quyết vụ việc, một số Chấp hành viên chưa tích cực trong tổ chức thi hành án.

Về nguyên nhân chủ quan, do công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo của một số đơn vị chưa sâu sát, chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc giải quyết vụ việc, biện pháp quản lý, điều hành chưa hiệu quả; năng lực, trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm, tính gương mẫu của một số lãnh đạo quản lý đơn vị chưa cao, chưa phát huy hết trách nhiệm người đứng đầu, chưa đề ra được các giải pháp để nâng cao kết quả thi hành án; Một số Chấp hành viên chưa tích cực trong tổ chức thi hành án, ngại va chạm khi phát sinh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành án.

Về nguyên nhân khách quan, địa bàn rộng, người ít; án thụ lý về việc, về tiền tăng; người phải thi hành án không có điều kiện thi hành, thu nhập phụ thuộc vào mùa vụ là chính, không có tài sản, sống phụ thuộc vào gia đình, đang phải chấp hành hình phạt tù, một số vụ việc chưa đủ điều kiện xét miễn giảm nghĩa vụ thi hành án theo quy định của pháp luật; việc xử lý tài sản để thi hành án chủ yếu là bất động sản, như nhà ở, quyền sử dụng đất, công trình dự án... giảm giá nhiều lần vẫn không có người mua.

Đặc biệt,  Cục THADS cho biết, một số vụ án có giá trị thi hành lớn (các tỉnh khác ủy thác về), tài sản đảm bảo thi hành án là những dự án du lịch thi công dở dang và chủ đầu tư đã ngừng thi công từ nhiều năm; án tín dụng, ngân hàng giá trị tài sản thẩm định cho vay thấp hơn nhiều so với giá trị tài sản bán đấu giá. Việc kê biên xử lý đối với tài sản này gặp rất nhiều khó khăn về mặt pháp lý và không tương xứng với nghĩa vụ thi hành án, dẫn đến tồn đọng lớn số tiền phải thi hành.

Bên cạnh đó, ý thức tuân thủ pháp luật của một số tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành án không nghiêm; nhiều trường hợp người phải thi hành án cố tình chây ỳ, tẩu tán tài sản; nhiều vụ việc đương sự khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài, vượt cấp nhằm mục đích kéo dài thời gian thi hành án.

Một trong những giải pháp Cục THADS Bình Thuận chỉ rõ là tiếp tục phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo công tác THADS tại địa bàn có lượng án phải thi hành nhiều, có nhiều án lớn, phức tạp, những đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém; phân công Chấp hành viên trung cấp tại Cục THADS kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc địa bàn phân công quản lý; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành từ cấp tỉnh cho đến địa phương; triển khai các Quy chế phối hợp liên ngành tại địa phương, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác THADS trên địa bàn.

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp tại các cơ quan THADS trên địa bàn. Tiếp tục chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trong toàn hệ thống cơ quan THADS trong tỉnh, đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức và người lao động trong các cơ quan thi hành án, nhất là đối với đội ngũ lãnh đạo, quản lý tại Cục THADS, các Chi cục THADS, đội ngũ Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án. Xử lý nghiêm những trường hợp công chức và người lao động thi hành án vi phạm pháp luật, đặc biệt là các vi phạm liên quan đến tham nhũng, đạo đức lối sống, vi phạm quyền công dân; kiên quyết thay thế công chức lãnh đạo quản lý nhất là người đứng đầu không đáp ứng yêu cầu.

Cùng chuyên mục
Hoạt động tư pháp phải đặt người dân vào vị trí trung tâm

Hoạt động tư pháp phải đặt người dân vào vị trí trung tâm

(PLVN) - Đó là một trong những đề xuất của Ban cán sự đảng TANDTC về một số quan điểm, nhiệm vụ cải cách tư pháp giai đoạn hậu 2020 được Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang trình bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sáng nay (27/1).
Đọc thêm