Chi bộ Cục Bồi thường Nhà nước: Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất nội bộ

(PLVN) -Ngày 19/5, Chi bộ Cục Bồi thường Nhà nước đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Tới dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp, đồng chí Đỗ Xuân Lân, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, đồng chí Cao Xuân Thủy, Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

Theo Báo cáo tại Đại hội, hiện Chi bộ Cục BTNN có 19 đảng viên trong đó có 17 đảng viên chính thức, 2 đảng viên dự bị. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, trong điều kiện đơn vị có nhiều biến động về công tác tổ chức cán bộ cũng như bổ sung nhiệm vụ mới theo quy định pháp luật, Chi bộ Cục BTNN đã phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, nêu cao tinh thần gương mẫu, tiên phong của tổ chức đảng và đảng viên cũng như tinh thần trách nhiệm trong triển khai công việc. 

 

Chi bộ đã quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của tổ chức Đảng cấp trên, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban cán sự Đảng, Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ Tư pháp để triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác. Chi bộ đã cùng với Thủ trưởng đơn vị lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, trọng tâm là xây dựng thể chế, chính sách về bồi thường nhà nước, thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực được phân công. Chi bộ đã tổ chức triển khai nghiêm túc các Nghị quyết trung ương Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tư pháp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII.

Hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị tiếp tục được quan tâm thực hiện. Các đảng viên, công chức trong đơn vị luôn cố gắng rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và trong cuộc sống. Chi bộ, đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 

Hàng năm, Chi bộ đều được đánh giá là Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Năm 2019 Chi bộ được xếp loại Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các đảng viên đều được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Đảng uỷ Bộ tặng Giấy khen.

Tuy nhiên, chi bộ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: việc phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng chưa sáng tạo; lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn còn chậm; sinh hoạt chuyên đề chưa thường xuyên... Từ đó, Chi bộ đã phân tích các nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp nhấn mạnh: Chi bộ Cục BTNN là là chi bộ rất dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm; Chi ủy và lãnh đạo Cục luôn làm tốt công tác nêu gương trong làm việc và trong đời sống. 

Cơ bản nhất trí với các Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Kim Tinh đã điểm lại một số kết quả nổi bật của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra một số tồn, hạn chế để cấp ủy trong nhiệm kỳ mới sớm đưa ra các giải pháp khắc phục.

Đồng chí cũng đề nghị, sau Đại hội, chi bộ Cục cần phối hợp với Văn phòng Đảng – Đoàn thể chuẩn bị hồ sơ gửi Đảng ủy Bộ theo đúng quy định; xây dựng Chương trình hành động, Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp giữa cấp ủy với chính quyền; xây dựng Chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa, hằng năm; lãnh đạo thực hiện các Chỉ thị của Trung ương đảng, đảng cấp trên và Nghị quyết của Đại hội Chi bộ. Chi ủy tiếp tục quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đảng viên; làm tốt công tác phối hợp với thủ trưởng đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ.

Duy trì sinh hoạt Chi bộ theo đúng quy định, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Quan tâm tới công tác phát triển Đảng viên, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng của Bộ Tư pháp. Từ đó xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của Đảng.

 

Với tinh thần nghiêm túc, khách quan, khẩn trương, Đại hội đã bầu ra Chi uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chí, trong đó Bí thư Chi bộ là đồng chí Nguyễn Văn Bốn, Cục trưởng; Phó Bí thư Chi bộ là đồng chí Nguyễn Mai Hạnh, Trưởng phòng và 3 chi ủy viên. Đại hội cũng bầu ra đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên gồm 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm