Đại hội Đại biểu lần thứ X: Đánh dấu bước trưởng thành mới của Đảng bộ Bộ Tư pháp

(PLO) - Như tin đã đưa, trong 2 ngày 26-27/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã được tiến hành trọng thể, trang trọng với tinh thần phát huy sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội

Đại hội lần này đã quyết nghị nhiều vấn đề lớn về quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ đột phá, nhiệm vụ ưu tiên và các giải pháp tổ chức thực hiện, đánh dấu bước trưởng thành mới của Đảng bộ.
Đại hội vui mừng được đón tiếp Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường; Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Phạm Quang Thao; Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam Đào Văn Ngọc; Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan, tổ chức, đoàn thể. Đặc biệt, về tham dự Đại hội có 167 đảng viên trong số 169 đảng viên được triệu tập.
Đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện
Trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp khóa IX với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, phấn đấu đưa công tác tư pháp lên tầm cao mới trước năm 2020”, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng cho biết: Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng; vai trò, vị thế của cấp ủy được củng cố và tăng cường; các tổ chức đảng được kiện toàn, nâng cấp, đội ngũ đảng viên không ngừng lớn mạnh; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên. Đảng bộ Bộ Tư pháp từ năm 2010 đến nay liên tục đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”; các năm 2010, 2011, 2012 được Đảng bộ Khối tặng Bằng khen là “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”…
Bước sang nhiệm kỳ 2015 – 2020, phương hướng chung của Đảng bộ là lãnh đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; xây dựng đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tổ chức triển khai thực hiện thường xuyên, thiết thực, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên… Các mục tiêu này đều hướng đến đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện của Đảng và Nhà nước, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên trong cơ quan Bộ nói riêng và toàn ngành Tư pháp nói chung.
Thảo luận, đóng góp ý kiến tại Đại hội, các đại biểu đều bày tỏ sự nhất trí cao với Dự thảo Báo cáo chính trị, Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IX và kiến nghị từ góc độ công tác chuyên môn của đơn vị mình. Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Nguyễn Hồng Tuyến cho biết sẽ tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ đối với đảng viên trong công tác xây dựng pháp luật. 
Phó Giám đốc Học viện Tư pháp Nguyễn Xuân Thu thì đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới sẽ ban hành một nghị quyết riêng về công tác đào tạo, bồi dưỡng để trên tinh thần đó, các đảng bộ, Chi bộ trực thuộc sẽ triển khai cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình. Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Nguyễn Huy Hùng đưa ra các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đề nghị Đảng ủy Bộ quan tâm tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên đề về sinh hoạt chi bộ cũng như tăng cường kiểm tra việc thực hiện sinh hoạt chi bộ.
Cần nâng tầm nhận thức lý luận
Biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị mà qua đó thể hiện năng lực và trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng của cơ quan Bộ và toàn ngành Tư pháp, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cũng nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, bất cập trong nhận thức, thái độ trách nhiệm và năng lực của không ít cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng trong việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 
Điểm qua một số nhiệm vụ trọng tâm có liên quan đến Bộ, ngành Tư pháp trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng bộ, Bộ trưởng tâm niệm, mỗi đảng viên, mỗi tổ chức đảng và toàn Đảng bộ cơ quan Bộ đang đứng trước thách thức lớn là phải nâng tầm nhận thức lý luận, khả năng nhận biết vấn đề và hoạch định chính sách, tăng cường năng lực lãnh đạo và tổ chức hoạt động thực tiễn theo hướng “vượt lên trên tư duy pháp lý đơn thuần vốn còn tồn tại, chi phối cách nghĩ, cách làm của một số đơn vị, cá nhân trong ngành”. 
Bộ trưởng yêu cầu phải biết vượt lên trên lợi ích cục bộ và sự thuận lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình để cân nhắc và hành động vì lợi ích toàn cục và tiêu chí cao nhất là bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.
Đối với công tác xây dựng Đảng, Bộ trưởng đề nghị phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về cơ cấu lại tổ chức bộ máy; rà soát, tiếp tục kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các đơn vị thuộc Bộ theo hướng tập trung thực hiện chức năng quản lý vĩ mô của Bộ, giảm dần các việc sự vụ; bảo đảm sự gắn kết giữa công tác xây dựng và công tác thi hành thể chế; tăng cường hơn nữa công tác đào tạo cán bộ, chăm lo bồi dưỡng cán bộ trẻ, sử dụng và phát huy sức mạnh riêng của mỗi lớp cán bộ, đồng thời thực hiện tốt việc chuyển giao giữa các thế hệ cán bộ. 
Bộ trưởng mong muốn các đại biểu tham dự Đại hội sáng suốt lựa chọn các đảng viên thực sự có đức, có tài, có lòng nhiệt thành, chí công vô tư, vì tập thể, có năng lực tổ chức và lãnh đạo để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và tin tưởng Ban Chấp hành mới sẽ khiêm tốn học hỏi, tăng cường trau dồi đạo đức, rèn luyện bản lĩnh chính trị… để kế thừa xứng đáng và phát huy truyền thống “Trí tuệ, Dân chủ, Đoàn kết, Năng động, Sáng tạo” của Đảng bộ cơ quan và của ngành Tư pháp.
Cùng với nghe trình bày và thảo luận, tham gia ý kiến vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2015- 2020, Đại hội đã nghe, thảo luận, góp ý Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015; biểu quyết, thông qua Nghị quyết Đại hội. Đại hội cũng tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X gồm 27 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương gồm 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.
Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới đã họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Theo đó, Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí; Bí thư Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ mới là đồng chí Phan Chí Hiếu, 2 Phó Bí thư Đảng ủy Bộ là đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc và đồng chí Nguyễn Kim Tinh; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra là đồng chí Lê Tiến Châu. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X đã ra mắt Đại hội và thay mặt Ban Chấp hành, Bí thư Đảng ủy Bộ Phan Chí Hiếu xin hứa với Đại hội, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục tăng cường đoàn kết, nhất trí trong Ban Chấp hành, phát huy những thành quả đạt được, khắc phục tối đa những hạn chế để cùng Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2015 – 2020:
1. Bạch Quốc An - Bí thư Chi bộ, Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế
2. Đồng Ngọc Ba - Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản QPPL
3. Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Công tác phía Nam
4. Lê Tiến Châu - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ TCCB
5. Nguyễn Hồng Diện - Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Thanh tra Bộ
6. Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin
7. Trần Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ, Chánh Văn phòng Bộ
8. Đỗ Đức Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Học viện, Phó Giám đốc phụ trách Học viện Tư pháp
9. Nguyễn Văn Hiển - Chi ủy viên, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý
10. Phan Chí Hiếu - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp
11. Đào Văn Hội - Tổng Biên tập Báo PLVN
12. Nguyễn Công Khanh - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực
13. Mai Lương Khôi - Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS
14. Nguyễn Đỗ Kiên - Phó Bí thư Chi bộ Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ kiêm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên 
15. Đỗ Xuân Lân - Bí thư Chi bộ, Quyền Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
16. Nguyễn Thị Minh - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý
17. Nguyễn Thị Tố Nga - Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng
18. Nguyễn Khánh Ngọc - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp
19. Phạm Tuấn Ngọc - Bí thư Đảng ủy Cục, Cục trưởng Cục Đăng ký QGGDBĐ
20. Phan Hồng Nguyên - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ, Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL
21. Đặng Hoàng Oanh - Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế
22. Ngô Hải Phan - Bí thư Đảng ủy Cục, Cục trưởng Cục KSTTHC
23. Nguyễn Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy Tổng cục THADS, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS
24. Nguyễn Thị Kim Thoa - Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính
25. Cao Xuân Thủy - Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể
26. Nguyễn Kim Tinh - Chuyên viên cao cấp Văn phòng Đảng - Đoàn thể, nguyên Trưởng ban Hành chính - Tổng hợp, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương
27. Nguyễn Hồng Tuyến - Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm