Đề nghị Bộ Công an tăng cường vai trò Cục Pháp chế và Cải cách thủ tục Hành chính, Tư pháp

(PLO) - Ngày 20/6/2018, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 của Bộ Tư pháp do đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bộ Công an. Dự buổi làm việc có Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Đề nghị Bộ Công an tăng cường vai trò Cục Pháp chế và Cải cách thủ tục Hành chính, Tư pháp

Tham dự buổi làm việc có đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Tư pháp, đại điện các bộ, ngành là thành viên Đoàn kiểm tra và đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Công an.

Báo cáo tại buổi làm việc nêu rõ,Lãnh đạo Bộ và cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, bám sát các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tư pháp trong công theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Bộ Công an đã ban hành nhiều kế hoạch theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật trong Công an nhân dân (CAND). Trên cơ sở đó, Công an các đơn vị đã tổ chức, đề ra các biện pháp thực hiện và đã tạo được sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động của cán bộ, chiến sỹ trong công tác thực thi công vụ nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức 2.302 cuộc kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trong đó, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác bảo vệ bí mật nhà nước; công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm; điều tra, xử lý tội phạm và công tác tạm giam, tạm giữ…

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong CAND không chỉ hướng tới các đối tượng là cán bộ chiến sỹ và nhân dân mà còn được hướng tới các đối tượng đặc thù. Cụ thể là, trong 2 năm 2016 và 2017, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức 13.041 lượt giáo dục pháp luật, giáo dục công dân cho 1.303.029 lượt phạm nhân, trại viên, học sinh ở các trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng...

Việc ban hành văn bản quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp luật cũng được Lãnh đạo Bộ quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Việc rà soát, lập danh mục văn bản quy định chi tiết đã được Bộ Công an thực hiện thường xuyên; hàng năm, Bộ Công an đều ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; định kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, 01 năm tổ chức sơ kết, tổng kết, đôn đốc tình hình, kết quả triển khai thực hiện. Từ năm 2016 đến nay, Bộ Công an đã trình cấp có thẩm quyền ban hành 17 nghị định, 06 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 08 thông tư liên tịch, ban hành 139 thông tư theo thẩm quyền.

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, các đại biểu đánh giá cao những kết quả trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật mà Bộ Công an đã đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chỉ ra những vấn đề tồn tại trong công tác xử lý hành chính, khiếu nại tố cáo, thi hành án hình sự…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Bộ Công an đã đạt được trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; tin tưởng rằng với sự phối hợp cùng Bộ Tư pháp trong thời gian tới công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Bộ Công an sẽ được thực hiện tốt hơn.

Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Tư pháp mong muốn Bộ Công an tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ về ý nghĩa, vai trò của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, đổi mới hình thức, cách thức xử lý và kết quả xử lý thông tin theo dõi thi hành pháp luật, tăng cường năng lực phản ánh chính sách trong tổ chức thi hành pháp luật, đặc biệt đối với những vụ việc tiêu biểu liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người dân, tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, bố trí kinh phí và các điều khiển đảm bảo khác cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, chủ động đề xuất tập thể cá nhân có thành tích trong công tác theo dõi thi hành pháp luật để biểu dương, khen thưởng kịp thời….

Thứ trưởng cũng đánh giá cao và đề nghị Bộ Công an tiếp tục tăng cường vai trò của Cục Pháp chế và Cải cách thủ tục Hành chính, Tư pháp trong quá trình tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công an theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo ngành, lĩnh vực trong phạm vi quản lý.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cũng mong muốn Bộ Công an trong thời gian tới tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung, ban hành các văn bản pháp luật theo thẩm quyền đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc hoàn thiện thể chế và triển khai thực hiện tốt thể chế về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm