Hà Nam nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên cơ sở giai đoạn 2019 - 2022

(PLVN) - Nhằm triển khai kịp thời Quyết định số 428/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, mới đây, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 1551/KH-UBND về triển khai Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”.

Hình minh họa

Hình minh họa

Kế hoạch tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể nhằm nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở của tỉnh trong giai đoạn 2019 - 2020, bao gồm: Xây dựng đội ngũ tập huấn viên có đủ khả năng, kiến thức, phương pháp để hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở. Xây dựng đội ngũ hòa giải viên có đủ tiêu chuẩn, năng lực đáp ứng yêu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở....

Thông qua việc triển khai thực hiện Kế hoạch sẽ nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở để giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở, góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong công tác hòa giải ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong giai đoạn mới; giảm số vụ việc phải đưa ra tòa án và các cơ quan nhà nước giải quyết; tiết kiệm thời gian, chi phí của xã hội và của Nhà nước.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm