Kịp thời phản ứng chính sách, pháp luật liên quan đến người dân, doanh nghiệp

(PLVN) -Sáng 22/1, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế (PLDSKT) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Kịp thời phản ứng chính sách, pháp luật liên quan đến người dân, doanh nghiệp

Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 cho biết, công tác góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) đảm bảo tiến độ về thời gian và đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, một số văn bản đã được thẩm định gấp nhằm ứng phó với dịch bệnh Covid – 19. Vụ cũng tích cực tham gia cùng các Bộ, ngành và các đơn vị thuộc Bộ soạn thảo nhiều VBQPPL trong lĩnh vực PLDSKT như: Luật Đầu tư năm 2020; Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật hòa giải đối thoại tại Tòa án năm 2020… 

 

Về rà soát VBQPPL, Vụ đã tích cực, chủ động phối hợp với Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát VBQPPL để rà soát các quy định của pháp luật về hợp đồng, giải quyết tranh chấp phát sinh trong kinh doanh và phá sản doanh nghiệp và rà soát các quy định thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp do Vụ PLDSKT tham mưu thực hiện. Vụ đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ để có nhiều ý kiến pháp lý nhằm phản ứng chính sách, pháp luật kịp thời, hiệu quả liên quan đến người dân, doanh nghiệp. 

Công tác tổ chức, cán bộ được chú trọng. Công tác Đảng, đoàn thể và nữ công tiếp tục được quan tâm. Công tác nghiên cứu khoa học được tăng cường…  Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục.

 

Ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực mà Vụ PLDSKT đã đạt được trong năm 2020, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã điểm lại một số kết quả nổi bật, như: Công tác thẩm định được thực hiện tốt, tiến độ đảm bảo, chất lượng được nâng cao và phát hiện được nhiều vấn đề mới; Vụ đã tham mưu Lãnh đạo Bộ để báo cáo Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiều ý kiến pháp lý quan trọng liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp; Tham gia tích cực vào quá trình rà soát văn bản; Thực hiện hiệu quả Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về  hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chương trình 585 đạt được nhiều dấu ấn trong cộng đồng doanh nghiệp…

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Thứ trưởng lưu ý Vụ cần chủ động, tích cực nghiên cứu, tham mưu để thể chế hóa kịp thời, hiệu quả các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, đặc biệt là xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường. Vụ cần tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác thẩm định VBQPPL, chú trọng tham mưu phản ứng chính sách, cung cấp ý kiến pháp lý kịp thời đối với những vấn đề mới phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và đối phó với dịch bệnh…

Cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban cán Đảng, lãnh đạo Bộ, Vụ trưởng Nguyễn Thanh Tú cam kết tập thể cán bộ, công chức Vụ PLDSKT sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2021.

 

Nhân dịp này, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm