Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự thông qua quy chế phối hợp

(PLVN) - Sáng ngày 9/9/2019, Cục Thi hành án dân sự (THADS) Nghệ An đã ký quy chế phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường (TN&MT) Nghệ An trong công tác thi hành án dân sự.

Cục trưởng Cục THADS và Giám đốc Sở TN&MT Nghệ An ký kết quy chế phối hợp.

Cục trưởng Cục THADS và Giám đốc Sở TN&MT Nghệ An ký kết quy chế phối hợp.

Căn cứ Quy chế phối hợp số 648-QCPH/BTP-BTNMT ngày 28/2/2019 của Bộ Tư pháp và Bộ TN&MT; Nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác thi hành án dân sự, Cục THADS Nghệ An và Sở TN&MT đã thống nhất ban hành quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự.

Với mục đích để tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện và sự phối hợp trong công tác THADS trên địa bàn. Kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự như: xác minh, kê biên, xử lý tài sản liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất và các nhiệm vụ khác có liên quan. 

Cục trưởng Cục THADS Nghệ An, ông Phạm Quốc Nam và Giám đốc Sở TN&MT Nghệ An ông Võ Duy Việt đã ký kết quy chế phối hợp trước sự chứng kiến của lãnh đạo các trưởng phòng, ban liên quan của Cục và Sở.

Quy chế phối hợp sẽ tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện và sự phối hợp trong công tác THADS trên địa bàn

Hai bên thống nhất chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời, đồng thời phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan trong quá trình phối hợp. Thống nhất chỉ đạo, điều hành theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ và hoạt động chuyên môn của các cơ quan có liên quan; tạo điều kiện cho cơ quan phối hợp hoàn thành nhiệm vụ.

Nội dung phối hợp giữa hai đơn vị gồm: Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; Phối hợp trong trao đổi, cung cấp thông tin; Phối hợp trong việc tổ chức thi hành án dân sự; Phối hợp trong hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết khó khăn, vướng mắc.

Định kỳ hằng năm căn cứ vào nhiệm vụ của mỗi cơ quan, hai cơ quan cùng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phối hợp, đưa nội dung công tác phối hợp theo Quy chế này vào kế hoạch công tác hàng năm của mỗi cơ quan.../. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm