Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 khóa XII theo hình thức trực tuyến

(PLO) - Chiều 23/5, Ban Cán sự Đảng – Đảng ủy Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (gọi tắt là Hội nghị Trung ương 7) theo hình thức trực tuyến nhằm giúp các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên nắm được những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 7.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại Hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị được triển khai dưới sự chủ trì của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; với sự tham dự của Lãnh đạo Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ Tư pháp, chuyên gia cao cấp Đinh Trung Tụng, Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ, Thủ trưởng đơn vị, lãnh đạo cấp vụ các đơn vị thuộc Bộ, lãnh đạo cấp vụ trưởng thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội cơ quan Bộ.

Báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7, Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết: Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 7 – 12/5/2018, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hội nghị diễn ra trong 6 ngày và kết thúc tốt đẹp, đã hoàn thành toàn bộ các nội dung chương trình đề ra. Hội nghị đã thảo luận cho ý kiến về 7 vấn đề quan trọng gồm: Đề án về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, Hội nghị còn cho ý kiến về một số báo cáo quan trọng.

Trong gần 2 giờ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã thông báo nhanh những nội dung chính, nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 7. Đối với Đề án về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ được giao cho Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, Bộ trưởng cho biết Bộ Tư pháp (cụ thể là Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật hình sự hành chính) đã tham gia sâu, cụ thể vào Đề án này. 

Bên cạnh đánh giá tình hình, nguyên nhân… của công tác cán bộ, Bộ trưởng nêu vắn tắt các quan điểm, mục tiêu của Đề án như công tác cán bộ là “then chốt” của “then chốt”; Đảng lãnh đạo thống nhất công tác cán bộ theo phân cấp; xử lý hài hòa mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa “xây” và “chống”; giữa “đức” và “tài”; giữa “hồng” và “chuyên”… Bộ trưởng cho biết một yêu cầu của Trung ương qua thảo luận đã được thống nhất cao là từng bước thực hiện bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không phải người địa phương từng bước thực hiện việc bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương.

Liên quan đến Đề án về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, theo Bộ trưởng Lê Thành Long, Trung ương nhấn mạnh phải coi chính sách tiền lương là một bộ phận đặc biệt quan trọng của hệ thống chính sách kinh tế - xã hội. Tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính bảo đảm đời sống cho người hưởng lương và gia đình họ; trả lương đúng chính là đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực, tạo động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc của người lao động. Trong số các nội dung của Đề án, Bộ trưởng lưu ý đến nội dung khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm để làm cơ sở trả lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo. Tương tự, Bộ trưởng thông báo những đánh giá tình hình, nguyên nhân, quan điểm, nội dung của Đề án về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Bộ trưởng yêu cầu sau khi 3 Đề án được ký chính thức thì Bộ Tư pháp sẽ học tập, quán triệt sâu hơn. Công việc liên quan đến 3 đề án là rất lớn nên các đơn vị chức năng phải tham gia sớm để xây dựng chương trình hành động của Chính phủ, trong đó có đề xuất các dự án luật đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Bộ trưởng cũng thông báo một số vấn đề về công tác cán bộ và cho biết báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017 là lần đầu tiên được đưa ra cho ý kiến tại Hội nghị Trung ương. 

Kết thúc Hội nghị, Bộ trưởng dẫn lời trong bài bế mạc của Tổng Bí thư kêu gọi nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện thật tốt các nghị quyết của Trung ương lần này, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 

Sau Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, các cấp ủy Đảng cần thực hiện chủ trương của Ban Cán sự Đảng, tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến các nội dung của Hội nghị Trung ương 7 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng thời nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thực hiện tốt các nghị quyết của Hội nghị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm