Vợ chồng ly hôn, mẹ chồng đòi lại của hồi môn tặng con dâu

 Khi cưới nhau, cha mẹ 2 bên mừng quà cưới cho cô dâu một số dây chuyền, nhẫn, lắc vàng…. Đến khi vợ chồng ly hôn, mẹ chồng đòi lại những thứ đã tặng con dâu, nếu cô dâu không trả lại thì có vi phạm pháp luật không?

Vợ chồng ly hôn, mẹ chồng đòi lại của hồi môn tặng con dâu

Theo thông tin bạn cung cấp, chúng tôi xin đưa ra ý kiến như sau:

Thứ nhất, pháp luật quy định về tài sản

Theo quy định tại Điều 105 Bộ luật Dân sự 2015, tài sản gồm có:

Điều 105. Tài sản

1. Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.

2. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai”.

Do đó, dây chuyền, nhẫn, lắc vàng… là tài sản không phải đăng ký quyền sở hữu.

Như vậy, khi cô dâu được tặng cho tài sản mà nhận tài sản của mẹ chồng thì việc tặng cho đã hoàn tất, quyền sở hữu tài sản đã được chuyển dịch từ người tặng cho sang người được tặng cho.

Thứ hai, quà cưới cũng được coi là một loại hợp đồng tặng cho tài sản

Theo quy định tại Điều 457 Bộ luật Dân sự 2015 về hợp đồng tặng cho tài sản:

Điều 457. Hợp đồng tặng cho tài sản

Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận.”

Và căn cứ khoản 1 Điều 458 Bộ luật Dân sự 2015 quy định thì:

Điều 458. Tặng cho động sản

1. Hợp đồng tặng cho động sản có hiệu lực kể từ thời điểm bên được tặng cho nhận tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”

Trong trường hợp này, việc mẹ chồng tặng dây chuyền, nhẫn, lắc vàng cho cô dâu trong lễ cưới mà không kèm bất kỳ điều kiện nào và nếu cô dâu cũng đồng ý nhận thì số nữ trang đó đã thuộc sở hữu của cô dâu.

Do vậy, trường hợp hai vợ chồng ly hôn mà mẹ chồng đòi lại những thứ đã tặng cho con dâu là không có căn cứ, và việc cô dâu không trả lại thì không được coi là vi phạm pháp luật.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm