WB thông qua Chương trình Giảm phát thải cho Việt Nam

(PLO) - Quỹ Đối tác các bon trong lâm nghiệp của Ngân hàng Thế giới (WB) đã thông qua Nghị quyết đưa Chương trình giảm phát thải vùng Trung bộ Việt Nam vào danh mục và ủy thác cho WB đàm phán cụ thể Thỏa thuận tài trợ theo cơ chế chi trả dựa trên kết quả.

Việt Nam là nước đầu tiên của châu Á và là nước thứ 7 trên thế giới được tham gia Chương trình Đối tác Các bon do WB quản lý. Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn, hơn 30 năm đổi mới vừa qua, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã nỗ lực thoát khỏi đói nghèo, phát triển bền vững và đạt những thành công có ý nghĩa lịch sử, về trước thời hạn hầu hết các mục tiêu Thiên niên kỷ, nhất là xóa đói giảm nghèo, diện tích rừng tăng từ 28% vào đầu những năm 1990 lên 41,45% năm 2017.

Việt Nam đang thực hiện rất trách nhiệm các cam kết ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính từ 8% và có thể lên đến 25% nếu có sự hỗ trợ, hợp tác quốc tế vào năm 2030; coi sáng kiến REDD+ như một giải pháp quan trọng thúc đẩy những mục đích tham vọng này.

Theo đó, ngay từ năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình Hành động REDD+ Quốc gia, cùng với hoàn thiện chính sách, pháp luật gắn với thực hiện có hiệu Chương trình lâm nghiệp quốc gia; tăng trưởng xanh, giảm phát thải và tăng hấp thụ khí nhà kính. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm