Xử lý kết quả giám định chữ ký, chữ viết khác nhau qua các lần giám định như thế nào?

(PLVN) - Ngày 19/6/2020, Báo PLVN có bài báo đề cập đến vụ án tranh chấp tài sản sau ly hôn ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Sau 5 năm, qua 4 phiên tòa nhưng vụ án vẫn bị vướng mắc về kết quả giám định khiến HĐXX cấp phúc thẩm phải kiến nghị Chánh án TANDTC; Viện trưởng VKSNDTC giám định lại theo thủ tục đặc biệt.  
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sau khi Báo PLVN đăng tải, nhiều bạn đọc đề nghị được giải đáp rõ hơn về việc, nếu kết quả giám định chữ ký hoặc chữ viết trong vụ án có sự khác nhau qua các lần giám định thì cơ quan tiến hành tố tụng sẽ giải quyết như thế nào?

Theo quy định hiện hành, giám định là việc người giám định sử dụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ để kết luận về chuyên môn những vấn đề có liên quan đến hoạt động giải quyết vụ việc dân sự theo trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng hoặc theo yêu cầu của người yêu cầu giám định, theo quy định của pháp luật. 

Theo quy định của Luật Giám định tư pháp sửa đổi bổ sung năm 2018 và Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 (BLTTDS), để có kết luận giám định được tiến hành bằng hai hình thức gồm: Trưng cầu giám định và yêu cầu giám định. Trưng cầu giám định chỉ do Tòa án, người tiến hành tố tụng thực hiện. Còn yêu cầu giám định là quyền của đương sự sau khi đã đề nghị Tòa án, người tiến hành tố tụng trưng cầu giám định mà không được chấp nhận. Kết luận giám định là một nguồn chứng cứ quan trọng làm cơ sở cho việc giải quyết vụ việc dân sự, ở một số vụ án đặc thù kết luận giám định còn có tính chất quyết định đối với phán quyết của Tòa án.

Trên thực tế có những vụ án dân sự như tranh chấp về hợp đồng hoặc thừa kế phải trải qua nhiều lần phải giám định lại chữ ký hoặc chữ viết mà mỗi lần giám định lại cho kết quả khác nhau. Vấn đề này cũng được quy định tại  Điều 102 BLTTDS 2015. 

Theo đó, trường hợp xét thấy kết luận giám định chưa đầy đủ, rõ ràng hoặc có vi phạm pháp luật thì theo yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết, Tòa án yêu cầu người giám định giải thích kết luận giám định, triệu tập người giám định đến phiên tòa, phiên họp để trực tiếp trình bày về các nội dung cần thiết. 

Theo yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết, Tòa án ra quyết định trưng cầu giám định bổ sung trong trường hợp nội dung kết luận giám định chưa rõ, chưa đầy đủ hoặc khi phát sinh vấn đề mới liên quan đến tình tiết của vụ việc đã được kết luận giám định trước đó. Việc giám định lại được thực hiện trong trường hợp có căn cứ cho rằng kết luận giám định lần đầu không chính xác, có vi phạm pháp luật hoặc trong trường hợp đặc biệt theo quyết định của Viện trưởng Viện KSND Tối cao, Chánh án TAND Tối cao theo quy định của Luật Giám định tư pháp. 

Bên cạnh đó, việc giám định bổ sung, giám định lại cũng được quy định tại Điều 29 Luật Giám định tư pháp năm 2012. Theo đó, việc giám định bổ sung được thực hiện trong trường hợp nội dung kết luận giám định chưa rõ, chưa đầy đủ hoặc khi phát sinh vấn đề mới liên quan đến tình tiết của vụ án, vụ việc đã được kết luận giám định trước đó. Việc trưng cầu, yêu cầu giám định bổ sung được thực hiện như giám định lần đầu. Việc giám định lại được thực hiện trong trường hợp có căn cứ cho rằng kết luận giám định lần đầu không chính xác hoặc trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 30 của Luật này. Người trưng cầu giám định tự mình hoặc theo đề nghị của người yêu cầu giám định quyết định việc trưng cầu giám định lại. Trường hợp người trưng cầu giám định không chấp nhận yêu cầu giám định lại thì phải thông báo cho người yêu cầu giám định bằng văn bản và nêu rõ lý do”.

Cao hơn nữa tại Điều 30 của Luật Giám định Tư pháp quy định: Trong trường hợp có sự khác nhau giữa kết luận giám định lần đầu và kết luận giám định lại về cùng một nội dung giám định thì việc giám định lại lần thứ hai do người trưng cầu giám định quyết định. 

Việc giám định lại lần thứ hai phải do Hội đồng giám định thực hiện. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quản lý về lĩnh vực cần giám định quyết định thành lập Hội đồng để thực hiện giám định lại lần thứ hai. Hội đồng giám định gồm có ít nhất 3 thành viên là những người có chuyên môn cao và có uy tín trong lĩnh vực cần giám định. Hội đồng giám định hoạt động theo cơ chế giám định tập thể. Trong trường hợp đặc biệt, Viện trưởng Viện KSNDTC, Chánh án TANDTC quyết định việc giám định lại sau khi đã có kết luận của Hội đồng giám định. 

Đọc thêm