Bộ Tư pháp hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017 Bộ Tư pháp hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017 Tư pháp

(PLO) - Bộ Tư pháp vừa ban hành văn bản hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017. 

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....