Sở Tư pháp Đồng Nai triển khai Luật Tiếp cận thông tin và Luật An ninh mạng Sở Tư pháp Đồng Nai triển khai Luật Tiếp cận thông tin và Luật An ninh mạng Tư pháp

Sở Tư pháp Đồng Nai vừa tổ chức hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật quý III/2018 giới thiệu một số nội dung cơ bản quan trọng của Luật Tiếp cận thông tin, Luật An ninh mạng và Luật Chuyển giao công nghệ.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....