Thủ tục thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án: Cần cách hiểu thống nhất Thủ tục thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án: Cần cách hiểu thống nhất Tư pháp

(PLO) - Bên cạnh những ưu điểm, trong quá trình thực hiện Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự (THADS) đã bộc lộ những khó khăn, vướng mắc, đòi hỏi cần tiếp tục có hướng dẫn, xem xét để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....