“Bán theo lô nhưng vẫn đảm bảo công khai, minh bạch”

(PLO) - Nhằm đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, ngày 15/9/2015 Thủ tướng ban hành Quyết định 41/2015/QĐ-TTg về việc bán cổ phần theo lô. 

Xung quanh vấn đề này, ông Trần Văn Hiền, Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã thẳng thắn trao đổi với báo chí.

Thưa ông, có ý kiến lo ngại việc cho phép bán cổ phần theo lô (do bán nhanh với lượng cổ phần lớn) dễ dẫn đến thất thoát vốn nhà nước?

- Việc bán theo lô tạo điều kiện cho doanh nghiệp (DN) thoái vốn thuận lợi hơn, nhà đầu tư có thể mua với lượng cổ phần lớn hơn. Số lượng cổ phần của một lô không thấp hơn 5% vốn điều lệ của công ty cổ phần. Bán cổ phần theo lô phải thực hiện đấu giá qua Sở giao dịch chứng khoán. Trường hợp các nhà đầu tư cùng trả mức giá bằng nhau cho một lô cổ phần thì thực hiện chào bán cạnh tranh theo hình thức bỏ phiếu kín... 

“Bán theo lô nhưng vẫn đảm bảo công khai, minh bạch” ảnh 1
Ông Trần Văn Hiền, Phó Cục trưởng
Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính.  
Như vậy, dù bán theo lô với lượng cổ phần lớn nhưng vẫn đảm bảo công khai, minh bạch để tránh thất thoát vốn nhà nước. Trước đây, nhà đầu tư băn khoăn vì chỉ mua được lượng cổ phần nhỏ lẻ, không đủ quyền để tham gia điều hành, để nâng cao hiệu quả trong quản trị DN, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực tài chính, chuyển giao ứng dụng công nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của DN. Hiện nay, nhà đầu tư được mua với số lượng cổ phần lớn theo lô, miễn là nhà đầu tư tham gia mua cổ phần theo lô phải có năng lực tài chính, có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với DN, có phương án tiếp tục sử dụng lao động hiện có, hỗ trợ DN tiếp tục phát triển. 

Số vốn đầu tư vào 5 lĩnh vực (chứng khoán, ngân hàng tài chính, bảo hiểm, bất động sản) của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) cần phải thoái tiếp đến cuối năm 2015 là  hơn 17 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 2 lần số vốn đã thoái từ năm 2014 đến nay, vậy ngoài việc bán theo lô còn giải pháp nào để  đạt được mục tiêu này?

- Để đảm bảo việc thoái vốn được thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty cần tiếp tục đẩy mạnh việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành chặt chẽ, có hiệu quả, có kế hoạch thoái vốn cụ thể cho từng tháng, từng khoản đầu tư ngoài ngành; coi kết quả của việc thực hiện đề án tái cơ cấu của từng DN là tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng thành viên và Ban lãnh đạo DN. 

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại DN.

Về phía Bộ Tài chính, đến nay về cơ bản các cơ chế chính sách về tái cơ cấu, cổ phần hóa (CPH) DNNN đã được ban hành đồng bộ, tạo điều kiện cho các DN thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp, CPH phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh và điều kiện thị trường. Tuy nhiên, quá trình thực hiện tái cơ cấu còn nhiều vướng mắc, Bộ Tài chính đã tổng hợp báo cáo Chính phủ. Bộ Tài chính đã có Tờ trình số 138 ngày 21/9/2015 kèm Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển DN 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Khi Nghị định này được ban hành thì các vướng mắc về CPH DNNN cơ bản được xử lý. 

Xin cám ơn ông!

Theo kế hoạch thực hiện năm 2014 – 2015, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải thực hiện thoái vốn đầu tư vào 5 lĩnh vực nói trên là trên 25 nghìn tỷ đồng theo đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt. Lũy kế năm 2014 và 8 tháng năm 2015 (tính đến 19/8), các đơn vị đã thoái được hơn 8 nghìn tỷ đồng. Như vậy, số vốn đầu tư vào 5 lĩnh vực này cần phải thoái tiếp đến cuối năm 2015 là  hơn 17 nghìn tỷ đồng.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Trong hơn 5 năm qua, nguồn vốn của NHCSXH đã góp phần giúp hơn 2,1 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho hơn 1,3 triệu lao động...

Tín dụng chính sách xã hội: Chủ trương đúng đắn, sáng tạo và nhân văn

(PLVN) - Một trong những nhiệm vụ Ban Bí thư Trung ương Đảng đặt ra nhằm tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả công tác tín dụng chính sách xã hội là tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời ban hành cơ chế, chính sách liên quan đến tín dụng chính sách xã hội nhằm huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tín dụng chính sách xã hội...

Đọc thêm